Gdzie Łużyczanin nie może tam babę poślę

Trudno również określić kiedy dokładnie oraz w jaki sposób wspomniane plemię przeszło na sposób uprawy roli zwany orką sprzężajną, który polegał na zastosowaniu siły pociągowej takich zwierząt jak woły i konie, które wprawiały w ruch ówczesne narzędzia rolnicze, takie jak radło, socha czy pług. Umożliwiało to bardziej efektywne wykorzystanie gleby i osiąganie większych plonów, to z kolei prowadziło do wzrostu populacji, czyli szybszego rozwoju. Co ciekawa, orka sprzężajna wciąż jest w Polsce wykorzystywana, zwłaszcza na tych terenach, gdzie stosowanie maszyn rolniczych jest z różnych powodów (np. ukształtowanie terenu) niemożliwe.

W miarę wzrostu liczby ludności Łużyczanie potrzebowali coraz większej powierzchni ziemi ornej. W tym celu stosowali wypalanie traw. Co ciekawe, proces rozwoju technologii rolniczej był niezwykle powolny i zanim wół oraz koń na stałe zadomowiły się na polach uprawianych przez plemię, w okresie halsztackim, sprzęty rolnicze były ciągnięte przez… kobiety. Potwierdzenie tego faktu uzyskano m.in. w Biskupinie.

Wskazuje na to współistnienie mniej i bardziej zaawansowanej techniki uprawiania pól. Prymitywny typ radła sprzężajnego, zwanego rylcowym), drewnianego i pozbawionego metalowego lemiesza, pozwalał zaledwie na wzruszenie gleby, ale nie na jej przewracanie. W tym celu używano motyk oraz specjalnych narzędzi służących do rozbijania grud ziemi. 

Co ciekawe, sugeruje się, że Łużyczanie uprawiali również pewne określone rośliny na niewielkich, przydomowych poletkach. Ziemię spulchniano pod siew sadzonkami, tzw. kijami o ostrzu rogowym, które również odkryto w Biskupinie. Zdzisław Rajewski sugeruje, że ten zabieg stosowano przy sadzeniu roślin oleistych, strączkowych i włóknistych. Przykłady podobnych technik możemy znaleźć u Scytów (sic!), w Bułgarii i Macedonii. Hensel uważa, że wskazuje to na używanie porostków jelenich, które zresztą również odkryto we wspomnianym wcześniej Biskupinie. Było to niełatwe, ale sensowne rozwiązanie, dzięki któremu każda rodzina mogła liczyć na pewną ilość produktów rolniczych stosowanych w kuchni ze swojego własnego zasobu. Trudno przecenić wartość tego pomysłu, dla którego alternatywą było długotrwałe, mniej skuteczne a czasami również niebezpieczne poszukiwanie potrzebnych roślin w dziczy. Na większą skalę do spulchniania gleby używano również torfu.

Co ciekawe, nazwy wymienionych powyżej narzędzi są bardzo podobne na terenach Polski i Bułgarii, co wskazuje na jakąś więź między żyjącymi w tamtym okresie ludami. 

Wśród naukowców trwa dyskusja na ile Łużyczanie różnili się między sobą jeśli chodzi o stopień zaawansowania technologicznego w uprawie roli oraz stosowanie jednej (sprzężnej) lub drugiej (kopieniaczej) techniki uprawy. Prawdopodobnie, jak to drzewiej bywało, podchodzono do sprawy najbardziej racjonalnie jak tylko da. Co to znaczy? Być może używania radła czy pługu ciągniętego przez kobietę, woła lub konia, nie przeszkadzało, jak wcześniej wspominałem, stosować również motyki do prac najbardziej do niej odpowiednich. Zapotrzebowanie na coraz większą ilość żywności wciąż wzrastało i wymuszało unowocześnianie technologii rolniczej w celu zwiększenia plonów nie tylko poprzez zdobycie coraz większej powierzchni pola, ale również poprzez zwiększenie wydajności już istniejącego. 

Warto również dodać, że Łużyczanie wykorzystywali narzędzia z ostrzem równoległym do trzonka oraz wykonane z rogu. Było to prawdopodobnie narzędzie wielofunkcyjne, służące zarówno do pracy na wspomnianym przydomowym poletku (jak widać tradycja „działkowiczów” ma swoje głębokie korzenie w polskiej kulturze), przy uprawianiu dużego pola, ale również podczas zbierania pożywienia w lesie, które również w tamtym okresie stosowano. Więcej na ten temat można przeczytać w materiale o zbieractwie dawnych Słowian.

upr-zniwa-sierp

.

Komentarze