W powojennej Polsce powstanie pierwsza rzeczywiście publiczna, ogólnodostępna świątynia Świętowita? Wyznawcy słowiańskich bóstw wystartowali z projektem, którego celem jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.

mapaXXRodzimowiercy słowiańscy, potocznie określani też poganami, postanowili sami zadbać o miejsce, w ramach którego będą mogli praktykować swoją wiarę i spotykać się w szerszym gronie. Zamiast jednak na preferencyjnych warunkach domagać się przydzielenia gruntu od władz lokalnych (na co w praktyce raczej niewielkie szanse mają mniejszościowe związki wyznaniowe), postanowili osobiście zgromadzić stosowną kwotę na zakup potrzebnego gruntu i wybudowanie świątyni.

W ramach znanego serwisu crowdfunding’owego Polak Potrafi postanowili dodatkowo uruchomić odrębny projekt, którego celem ma być uzyskanie środków na produkcja smyczy, koszulek, medali pamiątkowych i flag, mających wypromować ich główne przedsięwzięcie (przy czym wszelka potencjalna nadwyżka ma zostać przekazana na opisany wyżej projekt zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe). Obecnie akcja ta kontynuowana jest również w ramach serwisu ZRZUTKA.PL.

Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W pewnym oddaleniu wznosi się drewniany gród, z przycupniętą w jego cieniu całoroczną wioską. Nie jest to jednak kolejny skansen lecz rzeczywiste miejsce, w którym oprócz zachowania rodzimej kultury, nadal podtrzymywane są słowiańskie wierzenia. Gdzie rekonstrukcja historyczna jest jednym lecz nie jedynym ważnym elementem życia społeczności pozostającej w zgodzie z tradycją swoich przodków, a jednocześnie nie będącej oderwaną od współczesnej rzeczywistości. Społeczności, żyjącej w myśl prostej zasady: „rób co chcesz bylebyś przy tym nie krzywdził innych”. – tak rodzimowiercy zachęcają do wsparcia swojego projektu, adresując go nie tylko do samych rodzimowierców ale również rodzimokulturowców – czyli wszystkich tych, którym szczególnie bliska jest rodzima, słowiańska wiara i kultura.

Czy rodzimowiercy słowiańscy, nadal na tych ziemiach oddający część etnicznym słowiańskim bóstwom, osiągną swój cel? Czas i wsparcie osób popierających ten projekt pokaże.