Co jedli w średniowieczu ludzie z niższych warstw społecznych? Jak spędzali jesienie i zimy? Na te pytania odpowiedzieć mają warsztaty w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie, które odbędą się 29 i 30 listopada.

MzAweDIyNQ,17979597_17979583W miejscowości Grzybowo (Rabieżyce) niedaleko Wrześni znajduje się jeden z największych grodów, jakie powstały w okresie formowania się państwa Piastów. Obecnie gród w Grzybowie stanowi własność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tam właśnie 29 i 30 listopada odbędzie się spotkanie z cyklu „Zimowisko 1014-1015. W mroźnej zawiei”.

Impreza ma charakter cykliczny i realizowana jest od października 2014 r. do marca 2015 r. Na kolejnych spotkaniach prezentowane są kolejne aspekty życia codziennego ludności sprzed tysiąca lat w warunkach jesiennych oraz zimowych. Tym razem poruszony ma być temat jedzenia w średniowieczu. Organizatorzy zwracają uwagę, że w kronikach Galla Anonima są zapisy na temat tego, co jadł król – Bolesław Chrobry – i wyższe warstwy społeczeństwa. Ale to, co w owych czasach jadła ludność niższych warstw społeczeństwa, nie jest już wcale tak łatwe do ustalenia. Da się to jednak częściowo stwierdzić dzięki badaniom archeologicznym i uważnej lekturze źródeł pisanych.

Podczas spotkania będzie mowa o tym, co jedli ludzie w okresie wczesnego średniowiecza, jak zabezpieczali przed zepsuciem zboże, mięso czy owoce oraz gdzie zdobywali żywność. Warsztaty odbędą się we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego AUREA TEMPORA z Poznania.

Pomysłodawcami projektu są dr Marcin Danielewski i Marta Bucka, a realizowany jest on w ramach współpracy Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego AUREA TEMPORA z Poznania.

Szczegóły projektu na stronie https://grzybowskiezimowiska.wordpress.com/

.

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze