Żniwa i tradycje z nimi związane

Żniwa w Polsce to sprawa wysokiej wagi. O żniwach pisali Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Ich metaforyczny wymiar wiąże się również z losem chłopa w historii Polski, jego miejscem w społecznej hierarchii oraz kulturą, którą przez wieki wytworzył. Co powinniśmy wiedzieć o żniwach?