sDSC00740Po raz drugi, w uznaniu zasług na rzecz krzewienia etnicznej wiary i kultury, w ramach Rodzimowierczej Wspólnoty SŁOWIANIE, przyznano tytuł „Rodzimowierca Roku”. W 2015 roku przypadł on Lenie Żywii Miksztajn. Serdecznie gratulujemy!

Rodzimowiercza Wspólnota SŁOWIANIE powołana została 26 stycznia 2014 roku jako nieformalne ogólnopolskie stowarzyszenie osób chcących czynnie działać na rzecz zachowania i rozwoju rodzimej wiary i kultury. Obecnie liczy kilkudziesięciu członków, równocześnie należących do kilku innych formalnych związków, stowarzyszeń i fundacji, lub też nigdzie indziej formalnie dotąd niezrzeszonych. Przyznając tytuł „Rodzimowierca Roku” oraz związaną z tym nagrodę,  a także poprzez swą pozostałą działalność,  wspólnota ta stara się wspierać i motywować szczególnie zaangażowanych i aktywnych rodzimowierców.