W 2016 roku po raz pierwszy podczas Akademii Sztuk Przepięknych na Przystanku Woodstock, w ramach planowanej Wioski Słowiańskiej, ma zostać szerzej zaprezentowana również nasza rodzima, tradycyjna, słowiańska kultura.

Przystanek Woodstock jest chyba największym kilkudniowym festiwalem muzycznym w tej części Europy. Artyści z Polski jak i zagranicy, w przeciągu kilku dni jego trwania, występują na czterech scenach: Dużej, Małej, Pokojowej Wioski Kryszny i scenie ASP. W tym roku po raz pierwszy podczas Akademii Sztuk Przepięknych, w ramach planowanej Wioski Słowiańskiej, ma zostać szerzej zaprezentowana również nasza rodzima, tradycyjna, słowiańska kultura.


Projekt Wioski Słowiańskiej w ramach ASP jest niezależną inicjatywą społeczną. Narodził się podczas poprzedniego Przystanku Woodstock kiedy to w 2015 roku kilkanaście osób, którym szczególnie bliska jest rodzima wiara i kultura, postanowiło zorganizować nieformalne spotkanie. Odzew na to spontanicznie zwołane wydarzenie był tak duży, że postanowiono zwrócić się do organizatorów Przystanku Woodstock o formalną możliwość zaprezentowania podobnego wydarzenia w 2016 roku. Po przedstawieniu planu serii wykładów, spotkań literackich i warsztatów, przybliżających słowiańską kulturę i dawne rzemiosła, wstępnie zgodę taką udało się uzyskać.

09ed648f6e5ffd61f885c7e0db2d91d1[1]Po uzyskaniu tej zgody przed organizatorami Wioski Słowiańskiej stanęły jednak kolejne wyzwania. By z pełnym rozmachem mogli zaprezentować zaplanowany przez siebie program, potrzebują zdobyć większy niż posiadany obecnie namiot ekspozycyjny. Początkowo noszono się z zamiarem jego wypożyczenia, lecz po podliczeniu wszystkich kosztów (w tym szczególnie jego przewiezienia i rozstawienia) okazało się, że lepiej zakupić i mieć takowy na własność, by móc go potem dodatkowo użytkować również w kolejnych latach. Z tego względu postanowiono zwrócić się o pomoc finansową do wszystkich, którzy uważają, że na tak wielkim festiwalu muzycznym nie powinno zabraknąć wyróżnionego miejsca dla naszej własnej, słowiańskiej kultury. Przy pomocy crowdfundingowego serwisu Polak Potrafi pragną uzbierać co najmniej 3000 złotych, z których pokryją zakup namiotu i rozesłanie licznych, pozyskanych dla wsparcia tego projektu nagród. Gdyby zaś udało im się przekroczyć ten wymagany próg minimalny, nadwyżkę planują przeznaczyć na dodatkowy sprzęt konferencyjny podnoszący jakość całego przedsięwzięcia.

Uwzględniając coroczną liczbę uczestników Przystanku Woodstock przekroczenie tego progu nie powinno wydawać się jakoś szczególnie trudne tym bardziej, że chodzi o wyposażenie, z którego owi uczestnicy sami będą korzystać. Organizatorzy Wioski Słowiańskiej nie kierują jednak swojej prośby o wsparcie wyłącznie do woodstockowiczów i sympatyków Przystanku, ale również do tych wszystkich, którym szczególnie bliska jest rodzima wiara i kultura, i którzy są świadomi faktu, że jeśli sami nie zadbamy o ich zachowanie i promowanie, to z całą pewnością nikt nie zrobi tego za nas. Czy w 2016 roku podczas Wioski Słowiańskiej w ramach Akademii Sztuk Przepięknych uda się w szczególnie godny i ciekawy sposób zaprezentować słowiańskie tradycje, w dużej mierze zależy także od Was.

Komentarze