Grodzisko Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska to częściowe zrekonstruowany wczesnośredniowieczny gród obronny z końca IX w. i towarzyszący mu archeologiczny skansen, pełniący rolę ośrodka archeologii doświadczalnej. To jedyne w Polsce otwarte muzeum tematyczne, dostępne do samodzielnego zwiedzania non-stop. Obejrzeć tu można zachowane oryginalne relikty obwałowań słowiańskiego grodu, uzupełnione częściową rekonstrukcją elementów systemu obronnego: grodowej bramy wraz z pomostem bramnym, ziemno-drewnianego wału oraz „przedwału” w postaci tzw. płotu polskiego. Obok grodziska, na peryferiach towarzyszącej mu osady, wybudowano mały skansen, ilustrujący typową wczesnośredniowieczną zabudowę osadową. W jego skład wchodzą trzy budowle: dwie tzw. półziemianki, nawiązujące do odkrytych tu w 1965 r. reliktów słowiańskich domostw, oraz budynek naziemny, prezentujący typ obiektów mieszkalnych, na jakich ślady natrafiono podczas badań wykopaliskowych grodziska w pobliskim Chodliku. Budynki wyposażone są w charakterystyczne urządzenia grzewcze: jedna z półziemianek posiada kamienno-gliniany piec, wzorowany na odkryciu z grodziska w Garbowie, druga zaś kamienne palenisko otwarte, analogiczne do palenisk z grodziska w Chodliku. Z tego samego stanowiska pochodzi pierwowzór zrekonstruowanej studni z cembrowiną zbudowaną z dębowych desek łączonych „na zrąb”.

Podstawową formą działalności Grodzisko Żmijowiska popularyzującą dziedzictwo archeologiczne związane z kulturą materialną wczesnośredniowiecznych Słowian jest archeologia doświadczalna. Z tego powodu skansen wyposażono również w urządzenia i sprzęty służące do realizacji eksperymentów badawczych, będące replikami obiektów znanych z wykopalisk. Dla zainteresowanych archeologią doświadczalną Grodzisko Żmijowiska ma szeroką ofertę edukacyjną. Grupy szkolne mogą skorzystać z różnorodnych zajęć warsztatowych, podczas których pod okiem archeologów mogą spróbować swych sił w garncarstwie, tkactwie czy przygotowywaniu pożywienia. Dla specjalistów i pasjonatów organizowane są letnie Warsztaty Archeologii Doświadczalnej.

DSF6468

Przepis na ser po wczesnośredniowiecznemu

Czym żywili się Słowianie?

Słowiańszczyzna odzyskana!

Grodzisko Żmijowiska

Zioła z Grodziska Żmijowiska

Smaki Polski Historycznej: Co jedli Słowianie?

Grodzisko Żmijowiska, czyli archeologia doświadczalna z bliska

Recenzja książki „Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska. Eksperymenty 2008-2012”, pod red. Pawła Lisa, Kazimierz Dolny 2013.

Żmija, żmij czy Żmijowiec?

Warsztaty 2014 w Grodzisku Żmijowiska – aktualizacja programu

Paciorki szklane ze Żmijowisk

Warsztaty archeologii doświadczalnej 2014

Rocznicowa książka z Grodziska Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska: spotkania z archeologią – maj 2014

Grodzisko Żmijowiska w obiektywie aparatu