Grodzisko, czyli muzeum dawnych Słowian

Jeśli chcesz zobaczyć jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Polsce – koniecznie musisz odwiedzić GRODZISKO ŻMIJOWISKA! Odbędziesz tu prawdziwą wędrówkę w czasie, wkraczając do częściowo zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego świata. Wtedy to zachowany tu niewielki gród obronny i towarzyszące mu osady zamieszkiwali Słowianie. Dziś zastaniesz tu pieczołowicie odtworzone fragmenty umocnień grodu, który wzniesiono ok. 888 roku oraz mały archeologiczny skansen z typowymi dla wczesnego średniowiecza budowlami.

To otwarte muzeum tematyczne, harmonijnie wkomponowane w urokliwy krajobraz Kotliny Chodelskiej, dostępne jest nieodpłatnie do samodzielnego zwiedzania  o każdej porze dnia, przez cały rok. Ciche i nieco senne zimą, tętniące życiem od wiosny do jesieni.  W zwiedzaniu pomoże ci mobilny przewodnik: www.zmijowiska.pl – poprowadzą Cię do niego umieszczone na wszystkich obiektach kody cyfrowe.

Jeśli nie wystarczy Ci samodzielny kontakt z autentycznym archeologicznym stanowiskiem, uczytelnionym zrekonstruowanymi budowlami, możesz skorzystać z naszej oferty edukacyjnej, realizującej różnorodne w formie i treści interaktywne zajęcia, popularyzujące wiedzę o życiu codziennym Słowian we wczesnym średniowieczu. Nasze „muzeum w krajobrazie” nie ogranicza się jedynie do terenu skansenu. Jest punktem centralnym szlaku tematycznego „Grodziska nad Chodelką”. Łączy on Żmijowiska z sąsiednimi słowiańskimi grodziskami w Chodliku i Podgórzu,  zapraszając do zwiedzania i odpoczynku turystów rowerowych i kajakowych. Znajdujące się przy grodziskach tablice informacyjne umożliwiają zainteresowanym zapoznanie się z historią ich badań oraz aktualnym stanem wiedzy o nich.

.

Archeologia doświadczalna

Grodzisko Żmijowiska to także ośrodek archeologii doświadczalnej, w którym podczas eksperymentów staramy się zgłębiać tajniki dawnego garncarstwa, hutnictwa, smolarstwa czy przygotowywania pożywienia. W trakcie letnich Warsztatów Archeologii Doświadczalnej proponujemy czynny udział w naszych projektach badawczych, ale również chętnie pomożemy zrealizować Wasz pomysł na archeologiczny eksperyment, udostępniając znajdujące się tu obiekty i urządzenia oraz sprzęt i materiały. Archeologiczny skansen, stanowiący oryginalną scenerię i tworzący unikalną atmosferę, umożliwia pobyty i działalność grup rekonstruktorskich, które są zainteresowane okresem średniowiecza. To także doskonałe miejsce do organizacji imprez turystycznych, pobytów integracyjnych czy „zielonych szkół”.

.

Zbiory muzealne

Najważniejszym naszym eksponatem są relikty słowiańskiego grodziska i osad w Żmijowiskach. Sprawujemy nad nimi stałą, aktywną opieką oraz udostępniamy je do zwiedzania zainteresowanej publiczności. Ponadto, dla ochrony dziedzictwa kulturowego oraz świata nauki, gromadzimy w magazynach zabytki archeologiczne. Pochodzą one zarówno z  własnych badań wykopaliskowych, prowadzonych przede wszystkim w Żmijowiskach, oraz w Chodliku czy Bochotnicy, jak i z wykopalisk prowadzonych przez partnerskie instytucje. Trafiają do nas także zabytki ze znalezisk przypadkowych z terenów Kotliny Chodelskiej oraz Kazimierza Dolnego i jego okolic. Tworzą one cenny, ciągle rosnący, zasób specjalistycznej wiedzy o najstarszych dziejach tego regionu, od pradziejów po okres nowożytny. Najciekawsze eksponaty z tej kolekcji, ilustrujące osadnictwo słowiańskie w dorzeczu Chodelki, udostępniamy jako depozyt na wystawie stałej w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.

 .

DSC07983

DSC07981

DSC07979

DSC07978

DSC07976

DSC07975

DSC07974

DSC07973

Komentarze