Opisany został proces powstawania ośrodka archeologii doświadczalnej w Grodzisku Żmijowiska, jego program badawczo-edukacyjny, projekty związane z odtwarzaniem wczesnośredniowiecznego rzemiosła garncarskiego, słowiańskiego pożywienia, dawnego dziegciarstwa i smolarstwa, a także wyniki badań towarzyszących z zakresu bromatologii, analityki chemicznej oraz etnobotaniki. Publikacja ta, przygotowana do druku w roku 2013, zamknęła 10-lecie archeologii doświadczalnej w Muzeum Nadwiślańskim, a jednocześnie upamiętniła 50-lecie tegoż Muzeum.

Archeologia Okładka zielona-1Niech zachętą do zapoznania się z naszą książką będzie fragment recenzji autorstwa prof. Andrzeja Rozwałki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego:
Tak więc w konkluzji można z przekonaniem stwierdzić, że otrzymujemy oto niezwykle interesującą i pożyteczną publikację, która niewątpliwie zajmie znaczące miejsce w rozwoju archeologii doświadczalnej. Warto podkreślić, że mimo różnorodnego podejścia do prezentacji eksperymentów – ortodoksyjnej formy sprawozdań naukowych czy też przetrawionej wieloletnim doświadczeniem wiedzy i narracji, jak to kiedyś określano, odkrywców-samouków – otrzymujemy w sumie atrakcyjną publikację, która zaspokoi – jak myślę – oczekiwania naukowców i pasjonatów. Jako recenzentowi pozostaje mi tylko pogratulować Redakcji i Autorom takiego efektu wieloletnich wysiłków w badaniach terenowych i laboratoryjnych, a także życzyć wytrwałości w konsekwentnej realizacji przyjętych, tak ambitnych, założeniach rozwoju ośrodka archeologii doświadczalnej Grodzisko Żmijowiska.
Zainteresowani mogą zapoznać się z całością recenzji w załączonym pliku pdf. Znajdą tam szczegółowy opis zawartości książki oraz jej merytoryczna ocenę.

Archeologia doświadczalna-recenzja

Książka będzie do nabycia już w maju w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, zarówno w punktach sprzedaży, jak i za pośrednictwem internetu.
W tym miejscu cały zespół autorów książki, jak również załoga Grodziska Żmijowiska, pragną złożyć serdeczne podziękowania sponsorowi Muzeum Nadwiślańskiego: Zakładom Azotowym PUŁAWY S.A., którego wsparcie finansowe pozwoliło w całości pokryć koszty przygotowania publikacji i jej wydania. Dziękujemy!

Komentarze