Archeologia? Zawsze!

Żmijowiska 2012 017

Grodzisko Żmijowiska

Archeologia jest niesamowita, ale archeologia doświadczalna to już kompletny odlot! Kto nie chciałbym choć przez jeden dzień sprawdzić jak żyli nasi przodkowie? Kto nie chciałby poczuć na własnej skórze jak żyli i co jedli dawni Słowianie? Poniżej kilka słów o Grodzisku Żmijowiska oraz fotorelacja! Zobaczcie jak żyją dzisiejsi Słowianie!

Słowianie w Żmijowisku

 Osada została założono pod koniec IX wieku. Nasi przodkowie wybudowali mały gródek obronny. Udało się ustalić, że jedno z drzew użytych do budowy konstrukcji wału ścięto w 888 roku. Średnica wału wynosiła około trzydziestu kroków (25,20 m) i funkcjonowała aż do drugiej połowy X wieku a zatem bardzo długo jak na ówczesne czasy. Potem uległo najeźdźcy czyli za pewne Rusinom, którzy w tamtym czasie wkraczali na tereny państwa piastowskiego. Z czasem zniszczony gród porósł trawą, rdestem i ziołami. Słuch o Żmijowisku zaginął.

Tysiąc lat później pozostałości po grodzie są nazywane przez mieszkańców pobliskich Żmijowisk „Szwedzkimi Okopami”. To przyciągnęło uwagę miłośnika starożytności i historii, księdza Antoniego Chotyńskiego, który widział w „Okopach” pozostałości po słowiańskim grodzie. Ksiądz Chotyński powiadomił o tym znalezisku periodyk „Swiatowit”.

Powstało muzeum…

Pierwsze badania przeprowadzono w 1965 roku i od razu odkryto relikty wału obronnego oraz ślady półziemiankowych domostw. Wtedy wydarzyło się coś strasznego! Połowa wału zniknęła ulegając potężnej sile spychacza…

Naukowcy nie dali za wygraną i w 2002 roku powrócili do Żmijowisk. Okazałe znaleziska oraz pasja archeologów zrodziły pomysł otoczenia grodu szczególną opieką. Odpowiedzialność wzięło na siebie Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Korzystając z europejskich dyrektyw zarządzania dziedzictwem archeologicznym opracowano projekt „Muzeum Dawnych Słowian – otwarte muzeum tematyczne”.

W 2005 ruszyła realizacja projektu. Od właścicieli prywatnych wykupiono działki na których znajdowało się grodzisko i kontynuowano badania wykopaliskowe. Na podstawie ich wyników wreszcie powstał oośrodek archeologii doświadczalnej Muzeum Nadwiślańskiego czyli Grodzisko Żmijowiska!

Poniżej znajdują się zdjęcia z ośrodka archeologii doświadczalnej w Żmijowiskach związane z realizacją programu eksperymentalnego „Pożywienie wszesnośredniowiecznych Słowian”. Autorem zdjęć jest Krzysztof Wasilczyk.

Zobacz także: co jedli Słowianie i rola pożywienia w kulturze duchowej dawnych Słowian oraz kategorię Smaki Polski Historycznej.

Komentarze