Na jakie zwierzęta najczęściej polowano?

Problematycznym jest określenie momentu wprowadzania polowania. Niektórzy badacze uważają, że już około 2 milionów lat temu polowano na zwierzęta. W zależności od rejonu geograficznego i okresu który panował (ocieplenie czy też ochłodzenie),  fauna, na którą polowano była mocno zróżnicowana. W trakcie polowań zapewne wykorzystywano oszczepy, łuk i strzały, a także systemy  różnego typu pułapek. Przykładowo: Neandertalczycy polowali m.in. na konie, nosorożce, renifery, ale też na  zające czy też lisy polarne. Na słynnym stanowisku Lehringen (Niemcy) związanym z neandertalczykami, znaleziono szczątki starożytnego słonia z drewnianą włócznią utwardzoną w ogniu.

Przedstawiciele Homo sapiens sapiens na terenie Europy musieli znać bardzo dobrze  zachowania zwierząt ich szlaki wędrówek. Odznaczali się oni specjalistyczną wiedzą na temat strategii łowieckich, niekiedy specjalizowali się w polowaniach na poszczególne gatunki np.  renifery, mamuty czy konie. Polowano również na mniejsze zwierzęta (np. zające, lizy czy pieśce). Pod koniec paleolitu również mamy ślady rybołówstwa (łowiono np. pstrągi czy też łososie).

.
Z jakich roślin najczęściej korzystano?

Zazwyczaj na stanowiskach z paleolitu szczątki roślin nie zachowują się, dlatego też tak trudno stwierdzić jakiego typu rośliny wykorzystywane były w tym okresie. Zapewne poszczególne rodzaje roślin  były zróżnicowane w zależności od rejonu geograficznego i okresu który panował. Tundra, tajga czy też step dają inne możliwości adaptacyjne.

Na podstawie pyłków roślin i makroszczątków pozyskanych ze stanowisk archeologicznych można wnioskować, że wykorzystywane były trawy, żołędzie, orzechy np. laskowe, bulwy roślin, dzikie owoce.  

.
Jakie narzędzia oraz sposoby wykorzystywali ludzie do przygotowania posiłku?

Najstarsze narzędzia wykonywane były z łupliwych skał. Na terenie Polski służyły do tego krzemienie, które poddawano obróbce poprzez obłupywanie. Narzędzia te kształtowane były w zależności od przewidzianej dla nich funkcji. Mogły mieć ostre, tnące krawędzie, które służyły np. do cięcia tuszy zwierzęcej lub roślin. Wykorzystywano również proste żarna i rozcieracze w celu rozdrobnienia, sproszkowania niektórych produktów. Ciepłe posiłki przygotowywano poprzez gotowanie i pieczenie produktów.

.
Czy znano wtedy sposoby dłuższego przechowywania pożywienia?

Znane są zasobniki do przechowywania żywności z górnego i schyłkowego paleolitu, co związane jest z Homo sapiens sapiens. W jaskini  Kilsoura w Grecji odnaleziono zagłębienia nieckowate wylepione gliną, aczkolwiek mogły one pełnić również funkcję tzw. prażnic. Natomiast na podstawie badań na stanowiskach niemieckich – Stellmoor i Meiendorf (związane ze schyłkowym paleolitem) naukowcy sugerują, że wykorzystywano niskie temperatury panujące w plejstocenie i przetrzymywano tusze zwierzęce obciążone kamieniami w zimnej wodzie.

.

Żywność w paleolicie

Polowanie w epoce kamienia. Źródło: Wikimedia Commons

.

Komentarze