Rozdział II

Zawiera artykuły z dziedziny garncarstwa, której organizacja właściwie ruszyła z posad lawinę działań ośrodka eksperymentalnego. Niewątpliwie wybitną rolę w tych wydarzeniach pełnili, i pełnią do dzisiaj, Marta i Krzysztof Wasilczykowie. Swoje bogate doświadczenia eksperymentalne zawierają w artykułach: M. Wasilczyk Wczesnośredniowieczny warsztat garncarski w świetle archeologii doświadczalnej i M. i K. Wasilczykowie, Odtwarzanie wczesnośredniowiecznych technik wypału naczyń ceramicznych. 

Eksperymenty z wypałem ceramiki przynoszą cenne obserwacje dla metodyki badań archeologicznych, rozpoznania i interpretacji odkrywanych obiektów nieruchomych. Jak zauważają autorzy: Pojawiło się również pytanie: czy rzeczywiście w znaleziskach archeologicznych znajduje potwierdzenie taki sposób budowy pieca? Glina jako surowiec plastyczny doskonale odwzorowuje każdy odciśnięty w niej kształt. Od razu pojawiło się przekonanie, o konieczności bacznego przyglądnie się glinianym fragmentom pieca w trakcie eksploracji takich obiektów, w celu zaobserwowania konstrukcji. W ramach aarsztatów została sporządzona miniaturowych rozmiarów makieta, która pokazuje, jakiego typu ślady powinny nosić poszczególne elementy pieca z zastosowaniem drewnianych elementów
konstrukcyjnych. Powinny być one czytelne, nawet jeśli piec był użytkowany przez wiele lat i uległ destrukcji. Jest to moim zdaniem ważna uwaga nie tylko dla archeologów interesujących się garncarstwem, ale można powiedzieć, że dla każdego archeologa prowadzącego prace wykopaliskowe.

Warto podkreślić, że autorzy – znakomici praktycy – w sposób klarowny i przystępny dzielą się swymi wieloletnimi obserwacjami i doświadczeniami z przeprowadzonych eksperymentów. Nie obciążając tekstu zbyt licznymi odniesieniami z literatury stricte naukowej, przykładami z laboratoriów i ośrodków badawczych, Autorzy stają się bardziej zrozumiałymi dla współczesnego czytelnika (nie tylko ceramologa) przewodnikami po próbach rekonstrukcji niemalże zanikłego świata problemów i trudności warsztatowych słowiańskiego garncarza z okresu wczesnego średniowiecza.

DSCN0649

.

Komentarze