Ślady zamieszkania Germanów z przełomu IV i V wieku n.e. w jaskini Wisielucha w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej odkryli w czasie wykopalisk archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skała_Grodzisko_a1Ludzie prawdopodobnie zamieszkali w skalnym schronisku w związku z zagrożeniem militarnym ze strony Hunów.

„Tegoroczne badania dostarczyły danych, które wskazują, że wnętrze jaskini użytkowane było przez dłuższy czas – wyjaśnia PAP Marcin Rudnicki, kierownik wykopalisk. – Odkryliśmy szczątki drewnianych konstrukcji i fragmenty naczyń ceramicznych z okresu wędrówek ludów”.

To w tych czasach rozpoczął się napór ludności azjatyckich Hunów na wschodnią Europę, co spowodowało ruchy migracyjne innych społeczności na zachód. W ich konsekwencji doszło do upadku Cesarstwa Rzymskiego.

O dłuższym zasiedleniu jaskini mogą świadczyć również pokonsumpcyjne szczątki zwierząt. Chociaż, jak zastrzegają odkrywcy, funkcji mieszkalnej miejsca przeczyć mogą znaleziska kości ludzkich i odkryte przypadkowo w latach ubiegłych skarby, na które składały się monety rzymskie, srebrne zapinki, srebrne i złote zawieszki. Również w tym roku naukowcy odkryli kosztowności w postaci dwóch wykonanych z brązu fibul oraz zawieszek i paciorków ze szkła i bursztynu.

„Znaleziska kości ludzkich mogą wskazywać, że jaskinia pełniła funkcję sakralną – miejsca składania ofiar, na które składało się pożywienie, przedmioty codziennego użytku, ale także kosztowności, monety i ludzie” – opowiada Rudnicki. Archeolog jednocześnie zastrzega, że istnieje jeszcze inna możliwość interpretacji odkryć – jaskinia mogła odgrywać rolę schroniska w niebezpiecznych czasach. Ochrona, jaką miało zapewniać to miejsce, okazała się nieskuteczna, a szczątki ludzkie i ukryte przedmioty stanowić mogą świadectwo dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się tu 1500 lat temu. Przemawiać za tym ma obecność warstwy spalenizny – ślad pożaru, który zakończył użytkowanie jaskini w okresie wędrówek ludów.

Wśród znalezionych przez archeologów przedmiotów są takie, które, ich zdaniem, są najbardziej podobne do tych odkrywanych na terenach środkowej i południowej Ukrainy, zajmowanych wówczas przez Gotów – jedno z plemion germańskich. Jednak naukowcy nie są w stanie na ten moment rozstrzygnąć, czy w jaskini zamieszkiwali także goccy uciekinierzy ustępujący przed Hunami, czy też wyłącznie lokalna społeczność wschodniogermańska.

Archeolodzy zwracają uwagę na unikatowy charakter dokonanych odkryć. „W wilgotnej, beztlenowej atmosferze zachowały się takie relikty, jak np. szczątki drewna, warstwy spalenizny, które w normalnych warunkach nie miałyby szans przetrwać do dnia dzisiejszego” – wyjaśnia Rudnicki.

W pracach badawczych Instytutu Archeologii UW pod kierownictwem Marcina Rudnickiego przeprowadzonych w sierpniu, wzięli udział także: archeolog dr Andrzej Maciałowicz oraz studenci z Instytutu Archeologii UW. Wykopaliska są elementem pięcioletniego projektu badawczego „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego celem jest kompleksowe przebadanie zjawisk zachodzących między schyłkiem IV a początkami VII wieku w dorzeczu Odry i Wisły.

.

PAP – Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl/

Komentarze