Jak mieszkańcy zachodu Europy patrzyli na przybycie Słowian?

Generalnie Słowian uznawano za lud barbarzyński o prymitywnych zwyczajach i zaniedbaniach w wyglądzie. Jednak Prokop z Cezarei pisał w VI wieku w swojej Historii Woejn (545 r.), że Słowianie “nie byli rządzeni przez jednego człowieka” (system rządów u Słowian określał mianem demokracji), żyją w prosty sposób jak Scytowie, ale nie są niegodziwi jak oni.

Takich opinii było więcej. Jak widać, w Słowianach widziano nie tylko złe cechy, czasami zdarzały się i pozytywne oceny Waszych przodków. W większości źródeł Słowian opisuje się jako wysokich, silnych ludzi o jasnych włosach, mówiących jednym językiem i bardzo plodnych. Wspomina się również prostolinijność Waszych przodków, “demokratyczność” ich rządów, dobrą wolę oraz wspaniałą gościnność, która jest Waszą cechą do dziś.

Warto na chwilę zatrzymać się nad wspominaną przeze mnie “demokracją”. Najprawdopodobniej Prokopowi chodziło o radę starszych lub wojowników, która podejmowała decyzje zamiast jednego wodza.

.

Słowiański panteon

Prokop z Cezarei pisał w VI wieku w swojej Historii Woejn (545 r.), że Słowianie “nie byli rządzeni przez jednego człowieka” (system rządów u Słowian określał mianem demokracji), żyją w prosty sposób jak Scytowie, ale nie są niegodziwi jak oni.

 .

Czy dawni Słowianie współpracowali, choćby handlowali, z innymi ludami Europy? A może jedynie walczyli?

Tak, Słowianie zarówno handlowali jak i walczyli z ludami zachodniej Europy. Wystarczy spojrzeć na Samsona, pierwszego opisanego władcę Zachodnich Słowian, który przy okazji był frankijskim kupcem.

Oprócz tego. istniały bardzo sławne w tamtym okresie szlaki handlowe, choćby ten ciągnący się od wybrzeża Bałtyku aż na południe Europy. Takich szlaków było naprawdę wiele, choćby Szlak Bursztynowy.

W dodatku proszę pamiętać, że Słowianie bardzo często nie tylko podbijali swoich przeciwników, ale również zasiedlali ich tereny.

.

Zapraszamy do przeczytania poprzedniej rozmowy z prof. Enrique pt. „Skąd pochodzą Słowianie?”

 .

Słowiański Panteon

Jednym z efektów tego wydarzenia jest ogromna ilość historii pochodzących z okresu średniowiecza, a których bohaterami są zjawy, duchy, wampiry oraz inni “nieumarli”. Ich dusze nigdy nie zostały należycie złożone do wiecznego snu, a zatem mszczą się teraz na żyjących i włóczą po ich świecie.

Jak ocenia Pan ewolucję kultury słowiańskiej pod wpływem Bizancjum i Europy Zachodniej?

Ponownie, to bardzo trudne pytanie, które wymaga czasochłonnej analizy, a które i tak nie da jednoznacznej odpowiedzi. Jak wszystko, także spotkanie z Europą, miało dla Słowian pozytywne i negatywne skutki. Wśród tych pozytywnych trzeba z pewnością wymienić tworzenie ogromnych i zorganizowanych państw, takich jak ówczesna monarchia Piastów, Wielkie Morawy czy Ruś Kijowska. Po chrystianizacji Słowianie całkowicie wmieszali się w mozaikę średniowiecznych ludów europejskich a ich kontakty ze światem zachodnim zaczęły ewoluować w kierunku relacji równych partnerów. Poza tym, ewolucja kultury słowiańskiej to również porzucenie rytualnych morderstw oraz rozwój literatury, a nawet powstanie słowiańskiej tradycji piśmiennictwa.

Wśród negatywów widzę przede wszystkim to, że wraz z narzuceniem chrześcijaństwa kultura słowiańska znacznie ucierpiała, zmuszona do przyjęcia obcych wzorców kultrowych (chrześcijaństwa w łacińsko-niemieckiej lub bizantyjskiej formie), przez co wiele aspektów Waszej własnej kultury zostało straconych i to być może na zawsze.

To zjawisko miało traumatycznych wpływ na Słowian, zarówno z indywidualnego jak i wspólnotowego punktu widzenia. Jako przykład można wymienić choćby zmianę rytuałów pogrzebowych (z palenia szczątek na ich grzebanie), które miało bardzo głęboki wpływ na kolektywną psychologię Słowian.

Jednym z efektów tego wydarzenia jest ogromna ilość historii pochodzących z okresu średniowiecza, a których bohaterami są zjawy, duchy, wampiry oraz inni “nieumarli”. Ich dusze nigdy nie zostały należycie złożone do wiecznego snu, a zatem mszczą się teraz na żyjących i włóczą po ich świecie.

 .

Rozmawiał Jakub Napoleon Gajdziński

Tłumaczyła Klaudia Bąk

Komentarze