Książka jest zapisem obrad trzeciej konferencji poświęconej w MPPP najbardziej spektakularnym przejawom kultury średniowiecza – architekturze murowanej. Wszystkie dotychczasowe spotkania, podobnie jak ostatnie, podsumowano w obszernych pokonferencyjnych publikacjach.

.

budowle sakralne

W książce można znaleźć ogólne refleksje i analizy dotyczące sakralnej architektury, jak i prezentacje wybranych projektów wykopaliskowych

„Tym razem rozszerzyliśmy chronologiczny zakres tematyki konferencji o okres późnośredniowieczny, czyli o architekturę gotycką, a z drugiej zaś strony ograniczyliśmy jej zakres tematyczny do zagadnień dotyczących wyłącznie budownictwa sakralnego” – wyjaśnia we wstępie Tomasz Sawicki, p.o. dyrektora MPPP. 

Na obszerną, blisko 500-stronicową książkę składa się 25 artykułów. Wśród bogato ilustrowanych tekstów można znaleźć zarówno ogólne refleksje i analizy dotyczące sakralnej architektury, jak i prezentacje wybranych projektów wykopaliskowych np. w obrębie rotundy na Górze Zamkowej w Cieszynie.

Poruszano tematykę odnoszącą się do wzorców i wpływów zewnętrznych na rodzimą architekturę średniowieczną, organizacji przestrzeni budowli sakralnych, technik budowlanych, a także wyposażenia i dekoracji wnętrz. Podjęto również zagadnienie chronologii pierwszych budowli kamiennych Wielkopolski. 

Autorami są głównie historycy sztuki, archeolodzy i architekci z wielu ośrodków naukowych w Polsce – m.in. UJ, UAM, UŁ czy UKSW oraz muzeów. Tom dedykowany jest pamięci prof. Zofii Kurnatowskiej (1932-2013), wybitnej archeolog-mediewistce, której dokonania, zdaniem wielu naukowców, w zakresie problematyki formowania się państwa polskiego, zyskały trwałe miejsce nie tylko w rodzimej historiografii. Publikacja ukazała się pod redakcją Tomasza Janiaka i Dariusza Stryniaka.

.

.

.

.

.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze