Oskar Kolberg dokumentował wszystko to, co związane było z polską kulturą i sztuką. Była to więc nie tylko muzyka, ale również ludowe stroje, legendy czy obrzędy. Nikt oprócz Kolberga nie zrobił tego na tak wielką skalę. 

Choć był wielkim kompozytorem, etnografem znawcą folkloru i kultury polskiej, niewiele osób wie o nim cokolwiek. Całe swoje życie poświęcił na badanie wszystkiego, co wiązało się z historią przedzaborowej Polski. Wszystko to dokumentował o opisywał. Jednak na samym początku Oskar Kolberg był kompozytorem. 

.

Rok Oskara Kolberga

Kolberg był nie tylko wielkim etnografem, ale również kompozytorem Źródło zdj. peoplecheck.de

 

Jego postać możemy wiązać z Fryderykiem Chopinem. Oboje bowiem uczyli się u tego samego mistrza. Uczył się gry na fortepianie i kompozycji. Kolberg miał od dzieciństwa styczność z kulturą i nauką. W jego rodzinnym domu pojawiały się takie postaci jak Mikołaj Chopn, Kazimierz Brodziński czy Samuel Bogumił. 

.

Początek pracy

Swojej pracy poświęcił całe życie. Obserwował, dokumentował i opisywał wszystko co wiązało się z polską kulturą. Wcześniej jednak chciał być kompozytorem, jednak kiedy w 1836 roku debiutował, występ ten przeszedł bez echa. Pod koniec lat 30. zaczął interesować się polskim folklorem. Swoją działalność rozpoczął po odbyciu wycieczki do Czerska wraz ze swoimi przyjaciółmi, gdzie notował pieśni i melodie ludowe.  Praca ta była jednak bardzo trudna, bo choć można było zapisywać nuty pieśni i piosenek, to ludowe pokrzykiwania czy zaśpiewy tak charakterystyczne dla ludowej muzyki ciężko było zapisać. Kolberg wymyślił więc specjalne zapisy! Etnografia była tym, co go pasjonowało, choć jak samo podkreślał zawodowym etnografem nie był. Głęboko wierzył w to, że dzięki temu, że znać będziemy dogłębnie historię kultury kraju, Polska w ten sposób się odrodzi. Chciał więc jak najpełniej pielęgnować znajomość polskiego folkloru. 

.

Co zawdzięczamy Kolbergowi? 

Trudno mówić tu o wdzięczności, bo to chyba zbyt małe słowo, aby określić jak wielkie zasługi miał Oskar Kolberg. Pół wieku zajęło mu zgromadzenie i dokumentacja szeroko pojętej kultury i tradycji polskiej. Były to ogromne archiwum, które obejmowało 33 tomy dokumentacji! Wydał je jeszcze za życia. Opracował ponad 1000 haseł związanych z polską muzyką. Podzielił ją także na regiony i w ten sposób usystematyzował. Nikt inny wcześniej czy później nie wykonał tak ogromnej pracy. Pracę ułatwiała mu jego edukacja muzyczna i kompozytorska. Publikował więc pieśni oraz dołączał do nich opracowany akompaniament. Oprócz tego, że odbywał liczne podróże zapisując i dokumentując kwestie związane z muzyką jego działalność można także sprowadzić do dzieła zatytułowanego Lud. Znaleźć w nim można wszystko, co związane jest z ludową kulturą. Sposób życia ludzi w tamtych czasach, przysłowia, sposób mowy, zabawy, muzykę oraz tańce. Był także członkiem Krakowskiego Towarzystwa Nauk, które częściowo finansowało jego działania. 

.

Oskar Kolberg wybitny etnograf

Dokumentował swoje odkrycia w dziele Lud Źródło zdj. wikpedia

.

Wśród tomów możemy znaleźć takie pozycje jak  Tom 1. Pieśni Ludu Polskiego, Tom 2. Sandomierskie, Tom 3. Kujawy cz. I,  Tom 4. Kujawy cz. II, Tom 5. Krakowskie cz. I, Tom 15. W. Ks. Poznańskie cz. VII, Tom 16. Lubelskie cz. I i wiele innych pozycji. Była to praca żmudna ale tak dokładna, że dzięki Kolbergowi wiemy jak wyglądały ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

.

Spuścizna

Po zakończeniu II wojny światowej zajęto się udostępnianiem tego, co stworzył Oskar Kolberg. Jego pracę uznano za najważniejszą dla polskie muzycznej etnografii. S 1960 wydano Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, a rok później zaczęto wznawiać tomy Ludu. Ustanowiona została również nagroda im. Oskara Kolberga, którą przyznaje się twórcom ludowym oraz naukowcom. Kolberg zapisał się na kartach polskiej historii jako wybitny działacz i znawca folkloru. Jego dzieła stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat ówczesnej kultury i sztuki. Jego prace nie są jeszcze znane na świecie, gdyż wydawał je tylko w języku polskim. W 200 rocznicę urodzin wielkiego etnografa rok 2014 ustanowiono rokiem Oskara Kolberga. W całej Polsce odbywały się wydarzenia, które miały za zadanie podkreślić wagę, to co robił Kolberg i może choć trochę przyczyniły się do tego, że więcej osób wie kim był ten wybitny choć wciąż niedoceniany kompozytor i miłośnik polskiego folkloru. 

.

Opracowała Katarzyna Zarówna

 

 

 

Komentarze