Od niepamiętnych czasów człowiek marzył i snuł fantastyczne opowieści. Pozwalały my one oderwać się chociaż na chwilę od ciężkiej niedoli życia oraz łatwiej znosić smutki i udręki.

W krainie baśni i legend człowiek zawsze mógł oczekiwać cudownej pomocy, a co najważniejsze – mógł sądzić i wymierzać sprawiedliwość oraz mścić się na silniejszych prześladowcach. W baśniach i legendach dobry człowiek nigdy nie jest samotny i opuszczony. Jego dobroć i sprawiedliwość są najwyżej cenione a także należycie wynagradzane. 

Opowiastki ludowe są ciekawym materiałem w poznawaniu warunków środowiska, studiowaniu myśli i dążeń ludzi. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowują swoją pierwotną formę i treść, stanowiąc tym samym źródło wiedzy o kulturze regionalnej.

Jest rzeczą charakterystyczną, że ilość legend ściśle związana jest z naturalnym środowiskiem geograficznym, ukształtowaniem danego regionu. Tam gdzie krajobraz jest urozmaicony, bogaty w różnorodność tworów przyrody – legend i podań jest odpowiednio więcej. Sporadycznie natomiast występują w środowisku o monotonnym krajobrazie. Lud nie umiejąc wytłumaczyć sobie pochodzenia dziwnych tworów skalnych, olbrzymich głazów, samotnych i głębokich jezior – snuł na ich temat piękne opowieści i wzruszające legendy. Znajdują też w baśniach ludu swoje odzwierciedlenie pewne ważkie fakty historyczne, aczkolwiek w postaci mocno wypaczonej przez fantazję ludu.

Wierzenia i zabobony, ciężkie losy wyzyskiwanych, a przede wszystkim odwieczne pragnienie dostatniego i spokojnego życia, – były głównym bodźcem dla powstania owej literatury ludowej.

Walka dobra ze złem i ostateczne zwycięstwo dobra jest niemal zawsze główną treścią legend i baśni. Różnicują ją jedynie sposoby i koleje tych zmagań. Te charakterystyczne są już dla każdego kraju, a nawet regionu. Odmienną karę za zło spotykamy w regionach górskich – np. zaklęcie w skałę, inną w krainie jezior – zatopienie.

Środowisko ziemi żnińskiej jest różnorodne, toteż tutejsze legendy mają zróżnicowaną tematykę, a ich bohaterów różne spotykają kary za niesprawiedliwość i zło. W zebranych tu legendach regionu pałuckiego – okolic Żnina – chcemy pokazać jeszcze jedną ciekawą stronę tej części Wielkopolski.

800px-Wenecja_-_ruiny

Ruiny zamku Mikołaja Nałęcza w Wenecji

.

Komentarze