Czym jest patriotyzm gospodarczy?

Według definicji, każda decyzja o charakterze ekonomicznym (czyli na przykład sprzedaż, kupno), podejmowana świadomie i uwzględniająca jej pozytywny wpływ na środowisko społeczno-ekonomiczne (czyli choćby kraj lub społeczność lokalną) to właśnie patriotyzm gospodarczy.

Mówiąc prościej: każdy wybór polskiego produktu w supermarkecie to decyzja patriotyzma z punktu widzenia gospodarki. Jeśli przy swoich decyzjach konsumenckich zwracamy uwagę na pochodzenia marki lub kraj produkcji realizujemy podejście, które można określić mianem patriotyzmu ekonomicznego.

Dlaczego jest to ważne? Ostatnia kampania promująca taki styl dokonywania decyzji konsumenckich wskazała, że jeśli Amerykanie będą kupować choć o 5% więcej rodzimych produktów, przełoży się to na wzrost liczby zatrudnionych liczony, w setkach tysięcy. Co prawda brak jest takich danych dla Polski, ale można spokojnie założyć, że zachowując proporcje, mówimy o podobnej liczbie.

To jednak nie wszystko. Opisywane zjawisko zachodzi również w warunkach partnerstwa publiczno-prywatnego lub innych decyzjach urzędniczych. Zamówienia publiczne mogą być realizowane przez globalnej korporacje, które „płacą” swoje podatki w rajach podatkowych lub poprzez lokalne firmy, które identyfikują się z regionem, w którym funckjonują i w nim płacą podatki (świetnym przykładem jest indyjski koncern Tata). Oczywiście wybór korporacji sam w sobie nie jest korupcją – o ile urzędnik nie otrzymał korzyści i nie naraził region na startę. Jest to jednak z pewnością decyzja antypatriotyczna pod względem gospodarczym.

Firmy również mogą realizować patriotyzm gospodarczy, o ile jako swojego kontrahenta lub dostawcę wybiorą firmę związaną z tym samym regionem lub państwem.

Według współczesnych szkół ekonomii, jak choćby szkoła chicagowska, takie działanie jest niekorzystne ponieważ „miesza” w prawach wolnego rynku. Według tej wykładni wolny rynek to abstrakcyjne miejsce, gdzie dokonuje się wymiana dóbr i usług, stymulowana jedynie potrzebami jednostek. W odróżnieniu od tej koncepcji, patriotyzm ekonomiczy zakłada aktywne i świadome działanie konsumenckie, którego celem jest pozytywny skutek dla regionu lub kraju, z którym konsument czuje się związany.

Komentarze