Czy odkryto cokolwiek natury archeobotanicznej, co informuje nas o tym co jedzono w Trzcinicy?

Tak, oczywiście. We wszystkich warstwach kulturowych znaleziono dużą liczbę kości zwierząt. Te znaleziska dotyczą każdego okresu w którym mieszkali tu ludzie. Dzięki temu możemy stwierdzić jakie zwierzęta hodowano i na jakie polowano. Odkryto również różne szczątki roślin uprawnych, takich jak pszenica orkisz, samopsza, płaskurka, proso czy jęczmień. Znaleziono również spore ilości żołędzi, ale pod względem dominacji gatunkowej różnie to wyglądało w każdym okresie zasiedlenia Trzcinicy.  

Hodowano trzodę chlewną, bydło, owce, konie i kozy. Polowano zaś na tury, dziki i różne gatunki zwierząt jeleniowatych, a nawet żółwie.

.

Karpacka Troja

Skansen składa się z dwóch części. Pierwsza to ściśle chroniony teren grodziska, gdzie zrekonstruowano dwie bramy – jedną z czasu panowania kultury Ottomani-Füzesabony, a drugą z okresu słowiańskiego.

 

Co dziś znajduje się na terenie Karpackiej Troi?

Skansen składa się z dwóch części. Pierwsza to ściśle chroniony teren grodziska, gdzie zrekonstruowano dwie bramy – jedną z czasu panowania kultury Ottomani-Füzesabony, a drugą z okresu słowiańskiego. Odbudowano również osiem odcinków wałów słowiańskich oraz dwie chaty wspomnianej powyżej kultury i trzy z okresu wczesnego średniowiecza. Z tego czasu pochodzi również źródełko, nazywane źródłem św. Wojciecha, ponieważ miejscowi uważają, że ów święty przechodził przez te tereny w swej wędrówce na północ. Zaznaczone jest również miejsce odkrycia opisywanego wcześniej skarbu.

W najwyższym punkcie grodziska zbudowana jest platforma widokowa o wysokości ponad 40 metrów. Znajdują się tam lunety oraz kamera internetowa, dzięki której można na żywo obserwować skansen oraz całą okolicę z całego świata. Widok jest naprawdę piękny.

U podnóża grodu znajdują się rekonstrukcje dwóch wiosek. Jedna składa się z 6 domostw
z okresu kultury Ottomani-Füzesabony. Są to trzy domy słupowe i trzy domy zębowe, duże i bogato wyposażone.

Druga wioska to osada słowiańska z IX stulecia. Ona również składa się z sześciu chat zrębowych różnego typu. Obok tej wioski jest również zrekonstruowana kuźnia z X wieku.

Karpacka Troja

Oprócz tego mamy również Salkę Małego Odkrywcy, gdzie zapoznajemy z historią tego miejsca najmłodszych. Przedszkolaki mogą się tu bawić zrekonstruowanymi zabawkami z czasów średniowiecza i posłuchać bajek o Karpackiej Troi.

Mamy również pawilon wystawowy, gdzie znajdują się pracownie. Jest tam przede wszystkim nowocześnie urządzona wystawa archeologiczna, jedna z najnowocześniejszych i najlepszych wystaw tego typu w Polsce. Dzięki temu można dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie, jak wyglądało ich życie codziennie i jakim problemom musieli stawić czoła. Jest tam również sala konferencyjna, gdzie  można obejrzeć film pt. „Trzcinina – Karpacka Troja”, w którym pokazujemy jak wyglądało życie mieszkańców grodu. Jest to jeden z najlepszych polskich filmów dotyczących archeologii. Organizujemy także lekcje i warsztaty muzealne np. strzelania z łuku, czy lepienia naczyń z gliny.

Oprócz tego mamy również Salkę Małego Odkrywcy, gdzie zapoznajemy z historią tego miejsca najmłodszych. Przedszkolaki mogą się tu bawić zrekonstruowanymi zabawkami z czasów średniowiecza i posłuchać bajek o Karpackiej Troi. Atrakcji jest naprawdę wiele, a ich jakość jest na możliwie najwyższym poziomie.

.

Na koniec chciałbym zapytać jak wygląda kondycja finansowa skansenu oraz w jaki sposób można wesprzeć Karpacką Troję?

Nasze finanse nie wyglądają źle, ale mogłoby być o wiele lepiej. Można nas wspomóc choćby poprzez sponsoring, reklamę i odwiedzanie Karpackiej Troi, bo można się tu wiele nauczyć i nieomal dotknąć przeszłości sprzed tysięcy lat, z okresu kiedy w Egipcie budowano piramidy, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu ziguraty, a nad Morzem Śródziemnym rozwijała się Troja i Mykeny. Wyjątkową atrakcją jest organizowany corocznie w sierpniu Karpacki Festiwal Archeologiczny – Dwa Oblicza. Jest to obiekt o randze europejskiej. Skansen odwiedza ponad 50 tysięcy ludzi rocznie, a zatem takie działania naprawdę mają sens.

.

Rozmawiał Jakub Napoleon Gajdziński

Komentarze