Muzeum Książki Artystycznej jest miejscem, w którym znajdują się zbierane od 1986 r. maszyny i urządzenia oraz umiejętności ich remontu i obsługi. Zbieranie podporządkowane jest głównemu kryterium – potrzebie stworzenia w muzeum nie limitowanych technicznie warunków do realizacji książek artystycznych

Muzeum Książki Artystycznej jest miejscem gromadzenia współczesnych książek artystycznych, szczególnie polskich artystów żyjących w kraju i za granicą. Zbiory w sporej części są depozytami artystów. MKA powiększa zbiory ogłaszając konkursy i wystawy, zbiera i wydaje katalogi, zabiega o najbardziej wartościowe dzieła. W stałej ekspozycji muzealnej jest kolekcja książek CdA. Z inicjatywy Alicji Słowikowskiej i Jadwigi Tryzno oraz dzięki wsparciu finansowemu MKiDN powstała kolekcja  „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku” obejmująca dzieła stworzone przez polskich  edukacyjne.jpg artystów kilku pokoleń. W wielu miastach Polski można zobaczyć wystawy związane właśnie z książką artystyczną. 

 

2

4

5

6

7

9

IMG_2750

 

 

.

Fot. Cezary Aszkiełowicz

Komentarze