Okresem szczególnie korzystnym dla rozwijania zainteresowań technicznych jest etap edukacji wczesnoszkolnej.

Dzieci niezwykle rzadko mają możliwość wypowiadania się za pomocą różnorodnych materiałów  dzięki którym mogłyby budować, konstruować i majsterkować. Działania te rozwijają myślenie praktyczne i twórcze. Zajęcia z majsterkowania pomagają przygotować dziecko do funkcjonowania w świecie techniki. Dziecko  poznaje technikę stworzoną przez człowieka oraz podejmuje własne działania wytwórcze.

W czasie wykonywania prac dzieci zapoznają się z właściwościami używanych materiałów i narzędzi, ze sposobami łączenia materiałów, z historią niektórych narzędzi. Nabywanie wiedzy, doświadczeń i umiejętności technicznych ma więc charakter wybitnie praktyczny i czynnościowy. Dobrze wykonana praca dostarcza dziecku satysfakcji i zadowolenia. Po skończonych zajęciach zawsze organizuję wraz z moimi uczniami wystawę ich prac, aby  dziecko widziało  swój wytwór na tle wytworów innych dzieci i uczyło  się oceniać własną pracę. Obserwując prace innych uczniów, dziecko często chce ulepszyć swój wytwór lub go  udoskonalić.

P1060599_SzP

 Cele i zadania zajęć technicznych

 • poznawanie różnych tworzyw i materiałów,
 • umiejętność właściwego posługiwania się prostymi narzędziami i materiałami,
 • nabycie umiejętności planowania pracy,
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • nabycie umiejętności oszczędnej, rzetelnej i skutecznej pracy,
 • przekazywanie dzieciom wiadomości z zakresu wiedzy technicznej niezbędnej do życia we współczesnej cywilizacji.

P1060602_SzP

Materiały przydatne dziecku do majsterkowania możemy podzielić na następujące grupy:

 • przyrodnicze: żołędzie, kasztany, owoce, warzywa, szyszki, kora, suszone trawy, liście, kwiaty,
 • papiernicze: karton, serwetki stołowe, papier gazetowy, ksero, papier śniadaniowy, bibuła, tektura, karton, papier kolorowy, papierowe talerze, kubeczki i rożne pudełka,
 • włókiennicze: skrawki materiałów, wstążki, tasiemki, sznurki, wełna, nici, firanki, serwetki,
 • tworzywa sztuczne: folia aluminiowa, kapsle, plastikowe buteleczki po produktach spożywczych,
 • drewno i materiały drewnopodobne: deski drewniane, listwy, kijki, zapałki,
 • metale:  drut, kable z izolacją.

P1060629_SzP

Bezpieczeństwo podczas zajęć technicznych

Bardzo ważnym elementem w czasie wykonywania prac technicznych jest stała troska opiekuna, rodzica i nauczyciela o bezpieczeństwo dzieci. Dlatego od samego początku  zwracamy uwagę na sposób posługiwania się poszczególnymi narzędziami, a po skończonej pracy na odkładanie ich na swoje stałe miejsce w domu czy w klasie oraz na zachowanie ładu i porządku w miejscu wykonywanej przez dziecko  pracy.

Przykład wykorzystania materiałów papierniczych i z tworzyw sztucznych na zajęciach technicznych

Pomysły na prace techniczne z wykorzystaniem wyżej wymienionych materiałów mogą być różnorodne i w dużej mierze zależą od pomysłowości dzieci. A wykonany wytwór często wykorzystywany jest przez dziecko w zabawie. Np. z materiałów przyrodniczych powstają zwierzątka, postacie ludzi, bukiety, obrazki. Natomiast z materiałów krawieckich dzieci szyją ubranka dla lalek, etui czy woreczki z grochem. Materiały papiernicze posłużą do wykonania domków z pudełek, robotów.

Przykładem wykorzystania materiałów z tworzyw sztucznych i papierniczych było wykonanie przez uczniów klasy trzeciej łódeczek ze styropianu. Wprowadzeniem do wykonania łódeczek może być dowolna tematyka związana np. z transportem wodnym, opowiadanie o miejscowościach położonych  nad wodą, wypoczynkiem nad wodą, podróżach po morzach, rzekach, oceanach.

Temat zajęć: Łódeczki ze styropianu

Cele:

 • nabywanie wprawy w używaniu takich narzędzi, jak: nóż, nożyczki,
 • zapoznawanie ze sposobami łączenia materiałów: sklejanie, zszywanie, spinanie,
 • dbanie o ład i porządek w miejscu pracy,
 • wykazywanie twórczej inwencji przy tworzeniu swojego dzieła,
 • zapoznanie z  zagrożeniami  wynikającymi  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

P1060613_SzPP1060625_SzPP1060617_SzP

.

.

.

.

.

.

.

.

Anita Zarówna 

zarowna@op.pl

Komentarze