Rosyjskie embargo na polską wieprzowinę trwa. Nic nie zapowiada, że sytuacja ulegnie poprawie, a straty hodowców sięgają astronomicznych kwot. Ze stanowiskiem pożegnał się Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, ale rozwiązania problemu nie widać.

O sytuacji wśród wielkopolskich rolników, źródle problemu oraz nadziejach na jego rozwiązanie opowiada Kornel Pabiszczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

.

Co było powodem wprowadzenia embarga na polską wieprzowinę?

Stwierdzenie wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Polski.


świniaIle wynoszą straty polskich hodowców?

Wg kalkulacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej spadek cen skupu skutkuje tym, że nawet jeżeli rolnikowi uda się sprzedać tucznika o wadze 110 kg, to wiąże się to ze stratą 150 – 200 zł na jednej sztuce. Nie posiadamy danych, jakie straty ponosi cała polska gospodarka na wstrzymaniu eksportu.

Jakie są perspektywy wyjścia z problemu?

Wyjście z kryzysu byłoby możliwe, gdyby nadwyżkę powstałą w wyniku wstrzymania eksportu zagospodarować na rynku wewnętrznym. jest to możliwe do osiągnięcia pod jednym warunkiem: na polski rynek nie będzie trafiać wieprzowina z importu.

Jakie działania będą podejmowane w przyszłości, żeby nie dopuścić do powtórki tej sytuacji?

W dobie globalizacji trudno jest ustrzec się przed podobnymi sytuacjami: z jednej strony wymaga to działań politycznych i dyplomatycznych , z drugiej jednak strony przepisy sanitarne mają pierwszeństwo przed umowami handlowymi.

Czy na decyzję władz FR należy oceniać w kategoriach merytorycznych, czy raczej politycznych?

To pytanie należałoby skierować do polityków czy politologów.

Rząd zapowiedział skup nadwyżki trzody chlewnej. Czy to rozwiąże sytuację?

Skala problemu jest tak duża, że trudno przypuszczać, by rząd mógł przeznaczyć wystarczające środki na skup nadwyżki. Poza tym możliwości przechowania półtusz czy gotowych przetworów nie są nieograniczone. Przechowywanie tych nadwyżek też wiąże się z dużymi kosztami. Należy więc oczekiwać, że działania rządu pójdą także w kierunku podjęcia skutecznych rozmów o zniesieniu ograniczeń w handlu wieprzowiną z całym wschodem, bo przecież polskie stada są, jak dotąd, wolne od ASF.

.

Rozmawiał Jakub Napoleon Gajdziński

Komentarze