.

Wśród zabytków muzealnych w Bóbrce znajdują się także obiekty nowsze:

 • kotłownia z końca XIX wieku o konstrukcji drew­nianej, która dostarczała pary do napędu urządzeń kopalnianych. W kotłowni znajduje się kocioł płomienicowy o powierzchni 30 m2 obudowany cegłą;
 • wiertnica typu kanadyjskiego z 1885 roku, napę­dzana lokomobilą parową.
 • wiertnica udarowa typu Bitków z 1923 roku. Jest to zmodernizowana przez polskich inżynierów i techników naftowych wiertnica typu kanadyjskiego;
 • urządzenia wiertnicze typu SM;
 • urządzenia wiertnicze obrotowe typu Trauzl OP-1200, N1400S;
 • pompy, sprężarki dawnej konstrukcji;
 • kieraty do grupowego pompowania odwiertów: z 1890 roku oraz z okresu międzywojennego;
 • zbiór gazomierzy domowych i przemysłowych;
 • kolekcja lamp naftowych;
 • aparatura laboratoryjna;
 • zbiór narzędzi do wierceń obrotowych;
 • zbiory medali okolicznościowych, znaczków pocz­towych o tematyce naftowej, kart i kopert pocztowych z okolicznościowymi stemplami;
 • zbiór biblioteczny: książki, publikacje, wspomnie­nia, czasopisma naftowe od 1893 roku;
 • fotografie o tematyce naftowej;
 • zbiór kaset audio i wideo o treściach związanych z tematyką naftową.

.

 14317288817_2343b4105b_o

14317150368_d765291fc0_o

14317146638_9fe19ce389_o

14317138489_0c2ba9e39b_o

14317138008_53bdf9d240_o

14317107870_aaf8f61e1c_o

14317099610_7c76014dac_o

14317084960_331fca5a80_o

.

Źródło: LINK

Komentarze