Idea utrwalenia początków rozwoju przemysłu naftowego w Polsce przyświecała już Ignacemu Łukasiewiczowi. W okresie międzywojennym powsta­ła myśl utworzenia Muzeum Przemysłu Naftowego. Na prze­łomie 1960 i 61 roku w środowisku Kopalnictwa Naftowego w Krośnie zrodziła się inicjatywa utwo­rzenia Działu Naftowego przy Muzeum w Krośnie oraz skansenu w Bóbrce jako jego filii.

W 1961 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego powołał Muzeum Naftowe a 23 maja 1961 roku odbyło się pierwsze posiedze­nie Rady Muzealnej do spraw historii eksploatacji złóż ropy naftowej.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce posiada bar­dzo zróżnicowany zbiór obiektów, dokumentów i ko­lekcji reprezentujących liczne specjalności naukowo-techniczne:

– geologię i górnictwo naftowe,

– przemysł rafineryjny i petrochemiczny,

– użytkowanie i dystrybucję produktów naftowych,

– gazownictwo ziemne,

– kolekcjonerstwo naftowe.

.

14503763015_5cdf3c4603_o

14503757895_39c060c72e_o

14503750385_d7a40023c4_o

14502576562_85db102dde_o

14502575112_e851d10021_o

.

Komentarze