„Przeobrażone krajobrazy. 10 000 lat przemian” to tytuł nowej wystawy czasowej prezentowanej od 10 września w poznańskim Muzeum Archeologicznym. Ekspozycja poświęcona jest relacji człowieka z krajobrazem i środowiskiem naturalnym na przestrzeni tysiącleci.

„Wystawy archeologiczne kojarzone są najczęściej z gablotami pełnymi naczyń ceramicznych bądź kamiennych narzędzi Bachalpseeflowerssprzed tysiącleci. Tym razem proponujemy inne spojrzenie na pradzieje, związane z relacją człowiek – środowisko” – wyjaśnia Mateusz Stróżyk, jeden z kuratorów wystawy z ramienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Jak informują organizatorzy, ostatnie dekady przyniosły dużo zmian w metodyce prac archeologów, ich refleksji i zadawanych pytaniach. Jednym z nowo poruszanych zagadnień przez badaczy najstarszej przeszłości są właśnie studia nad krajobrazem, czego wyrazem jest wystawa prezentowana w Poznaniu.

Człowiek ingerował w swoje naturalne otoczenie, zmieniając je od niepamiętnych czasów. Z przestrzeni, w której żyje, szczególnie intensywnie zaczął korzystać w czasie ostatnich 10 000 lat. Wraz z egzystencją wspólnot ludzkich przekształcały się towarzyszące im krajobrazy.

Muzealnicy z pomocą różnych multimediów – ekranów dotykowych i efektów dźwiękowych pokazują, w jaki sposób badacze rekonstruują sposoby dostosowywania się przez dawne, pradziejowe społeczności do panujących warunków i jak wyglądał proces dokonywania przez nie modyfikacji środowiska.

Wystawę przygotowała Szkoła Doktorantów „Human Development in Landscapes” z Kilonii pod kierunkiem dr. Waltera Doerflera. Prezentuje wyniki podjętych w ramach projektów doktorskich: „Monumentalizm i ryty”, „Innowacyjność i Wymiana dóbr” oraz „Człowiek i środowisko”. Dodatkowo Sabina Hryniewiecka z Działu Wystaw i Edukacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przygotowała specjalne stanowiska dla dzieci oraz folder dla najmłodszych. Dzieci mogą rozwiązać specjalnie przygotowane dla nich zagadki, wziąć aktywnych udział w pracach gabinetowych przyrodników i archeologów, a nawet własnoręcznie ustawić kopię słynnej megalitycznej konstrukcji ze Stonehenge.

Wystawa będzie czynna do 9 listopada 2014 r. Organizacja wystawy w Polsce możliwa była dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 .

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze