Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przez 4 dni, prezentowane były najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne dla małych i dużych przedsiębiorstw rolniczych. W tym roku odbywa się 5 edycja tej imprezy. Uczestniczy w niej 360 wystawców, reprezentujących ok. 400 marek.

Podczas ceremonii otwarcia minister Stanisław Kalemba powiedział, że targi te można nazwać festiwalem maszyn i urządzeń usprawniających pracę w gospodarstwie. Dodał, że cieszy fakt, iż oferta skierowana jest do różnych odbiorców.

– Są tu dobre rozwiązania zarówno dla dużych, jak i małych gospodarstw rolnych – podkreślił minister Kalemba podczas konferencji prasowej i zaznaczył, że początek roku to dobry czas na podejmowanie decyzji strategicznych dla rozwoju gospodarstwa, a wizyta tu sprzyja ich podejmowaniu.

Szef resortu podkreślił, że rolnictwo jest chlubą Polski i mocnym filarem naszej gospodarki.

– Nie ma u nas drugiego działu, który miałby taką dynamikę eksportu. Jest ona dwukrotnie wyższa, niż w całym naszym eksporcie. Świadczą o tym wyniki w handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi. Za 2013 r. będzie to eksport rekordowy, który przekroczy 19,5 mld euro i osiągniemy rekordową nadwyżkę w handlu, ponad 5,5 mld euro – oszacował minister Kalemba.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 łączny budżet na rolnictwo i rozwój wsi wyniesie w naszym kraju 177 mld zł.

– Te pieniądze określają perspektywy i szanse rozwoju naszego rolnictwa na najbliższe 10 lat, ponieważ będą mogły być wydatkowane do 2023 r. W planie finansowym PROW 2014-2020 mamy ponad 3 mld euro więcej, niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Przewidzieliśmy duże środki na modernizację gospodarstw rolnych, to ok 2,8 mld euro. Są też znaczne środki na działania rolno – środowiskowo – klimatyczne, rolnictwo ekologiczne i wsparcie młodych rolników – podkreślił minister Kalemba i poinformował, że w resorcie sprawy dotyczące PROW 2014 – 2020 prowadzi podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, która także uczestniczyła w dzisiejszej konferencji prasowej i odpowiadała na szczegółowe pytania dziennikarzy.

Minister Kalemba zaapelował również do marszałków i samorządów, aby zadbali o skorzystanie z funduszy spójności w ramach, których na obszary wiejskie przeznaczone jest 5,2 mld euro. Są to pieniądze zarówno na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości, jak i rewitalizację społeczną oraz infrastrukturalną na wsi.

Szef resortu powiedział, że resort współpracuje również z marszałkami w kwestii rozwiązania problemów dotyczących wprowadzenia unijnym rozporządzeniem, od września br. nowych, obniżonych poziomów zawartości benzo(α)pirenu w mięsie i produktach wędzonych.

– Unijne rozporządzanie nie zakazuje wędzenia. 5 lutego br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbędzie się spotkanie z przedstawicielami producentów z udziałem wiceministra zdrowia, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Omówimy wszystkie problemy i ustalimy dalszy plan działań tak, aby żaden zakład nie zaprzestał produkcji, aby zostały utrzymane miejsca pracy, a jednocześnie nasza żywność była zdrowa i bezpieczna – podkreślił minister Kalemba.

Podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika minister Kalemba powiedział, że spotkanie z młodzieżą to spotkanie z przyszłością polskiego i europejskiego rolnictwa.

– Priorytetem tych spotkań jest innowacyjność, to znaczy, że młodzież prawidłowo odczytuje znaki czasu. Dobrze, że młodzi rolnicy spotykają się w wymiarze europejskim. Polska wieś pod względem udziału młodych ludzi plasuje się w Unii Europejskiej na wysokiej pozycji i jest to bardzo optymistyczne dla przyszłości tego sektora gospodarki w naszym kraju – zauważył minister. Zwrócił się także do uczestników spotkania o włączenie w proces konsultacji II projektu PROW 2014 – 2020. Poinformował również, że zapadły już decyzje o przesunięciu środków w ramach PROW 2007 – 2013 na działanie skierowana właśnie do młodych.

– Czekamy jeszcze na odpowiedź z Komisji Europejskiej i uruchomimy nabór wniosków, który pozwoli na skorzystanie ze środków ok. 7 – 8 tys. młodych rolników. Przewidujemy wsparcie dla jednego gospodarstwa w wysokości 100 tys. zł. To już konkretna pomoc – zaznaczył szef resortu.

Minister Kalemba wręczył dziś nagrody laureatom konkursu „Innowacyjny Młody Rolnik 2014”. Tytuł ten i pierwszą nagrodę otrzymał Krzysztof Wanga z Wielkopolski, który prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję warzyw.

Spotkania młodych rolników wpisały się już na stałe w formułę targów Polagra Premiery. Co roku w wydarzeniu tym bierze udział kilkaset młodych rolników z kilkunastu organizacji związkowych zrzeszonych w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA). Spotkania te stanowią międzynarodową platformę wymiany wiedzy, dobrych praktyk, a także prowadzenia debat i dyskusji. Organizatorami ich są: Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Kalemba uczestniczył dziś również w X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podczas którego omawiane były kwestie uprawy, polityki cenowej, przetwórstwa, odmiany i sposobów wykorzystania tych roślin na cele spożywcze, biopaliwa i pasze. Uczestnicy spotkania analizowali branżę roślin oleistych w Polsce, szczególnie pod kątem rynku biopaliw, a także ryzyka produkcji i możliwości jego zmniejszenia.

Dziś odbyła się także Gala Nagród. Najlepsi otrzymali Złote Medale MTP oraz statuetki Acanthus Aureus.

W tym roku przyznano 30 medali, w dziale „Maszyny i Urządzenia” – 20, a w dziale „Odmiany roślin uprawnych” – 10. Wśród nagrodzonych produktów były m.in. kombajny, ciągniki, opryskiwacze, sieczkarnie, agregaty i systemy wspierające uprawę, jak również odmiany pomidorów, fasoli, łubinów, zbóż i cebuli. Złoty Medal MTP jest potwierdzeniem wysokiej jakości produktu a w konsekwencji elementem jego promocji na rynku. W Konkursie nagrodzone zostały produkty, które odznaczają się szczególnymi walorami pod względem nowoczesność zastosowanych rozwiązań, innowacyjności, efektywności w eksploatacji i pozytywnym oddziaływaniem na środowisko.

Statuetkami Złotego Akanta nagrodzone zostały najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej targowe stoiska. Nagrodę tę przyznano w tym roku także Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za aranżację stoiska sprzyjającą nawiązywaniu kontaktów z klientem.

Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery potrwają do niedzieli, 2 lutego. Przewiduje się, że podczas 4 targowych dni odwiedzi je ponad 50 000 osób.

Filmhttps://www.youtube.com/watch?v=VsDlALg1AlY

 Fot. Maciej Kasprzak

Tekst: komunikat prasowy MRiRW

Komentarze