Zadajemy sobie pytanie ,,Co zrobić, aby dzieci czytały?”. Odpowiedź jest prosta. Czytania możemy nauczyć tylko przez czytanie. W dzisiejszych czasach trudno zachęcić dzieci do czytania, gdyż książka została wyparta przez telewizję i komputer. To jednak my rodzice i nauczyciele jesteśmy wzorem dla naszych dzieci i uczniów. Do nas należy pokazanie im jak należy traktować książkę i jaką ogromną przyjemność sprawia nam jej czytanie.

Książka to źródło wiedzy, które rozwija wyobraźnię i kształtuje charakter. Pokazując różne postawy bohaterów pomaga w wypracowaniu pozytywnych cech, wspiera rodziców w wychowaniu oraz pomaga rozwiązać problemy wychowawcze. Umiejętnie dobrana książka wzmacnia to, co w człowieku najlepsze.


P1050273_SzPChciałabym podzielić się z każdą zainteresowaną osobą, w jaki sposób ja dobieram lektury do czytania dla moich uczniów, a także jakie książki czytałam moim dzieciom. Chciałabym również udowodnić, że czytanie może być najpiękniejszą zabawą.

 .

Zalety czytania

Od samego początku mojej pracy jako nauczycielki, każdy dzień rozpoczynam od czytania moim uczniom. Można poświęcić na to dosłownie kilka minut, a wyniki są zaskakujące. Dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją edukację, czy to w szkole, czy w przedszkolu, koncentrują się na słowie czytanym. Wsłuchując się w głos nauczyciela rozumieją i zapamiętują szczegóły wysłuchanych treści. Pomaga im to nabyć umiejętność płynnego i prawidłowego wysławiania się. Zauważyłam, że ma to także duży wpływ na wzrost czytelnictwa u dzieci.

Wśród zalet czytania należy wymienić przede wszystkim: 

– wzrost zrozumienia tekstów i poleceń,

– poprawa koncentracji i uwagi,

– rozwijanie pamięci i wyobraźni,

– poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych,

– wyciszenie i większa gotowości do nauki,

– zwiększenie zdolności uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,

– rozwój inteligencji emocjonalnej,

– budowaniewięzi pomiędzy nauczycielem i uczniami,

– doskonalenie umiejętności językowych,

– wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu,

– wzrost czytelnictwa.

.

Techniki teatralne

Podczas realizacji podstawy programowej wykorzystuję do omówienia lektury, opowiadania lub wiersza techniki teatralne, które sprawiają, że dzieci jeszcze chętniej angażują się w realizację danego tematu.

P1050274_SzP

Techniki teatralne mogą się więc pojawić na każdej lekcji, odnosząc się do tych wszystkich sytuacji, które polegają na odegraniu jakiejś roli, byciu jakąś postacią ( Mamą), czy też na odtworzeniu jakiegoś zdarzenia (kłótnia koleżanek)). Techniki teatralne angażują  wszystkie zmysły, dzięki czemu bez względu na to, czy ktoś jest wzrokowcem czy słuchowcem, znajdzie w dramie coś dla siebie.

Oto jeden z wielu przykładów zastosowania techniki teatralnej do omówienia opowiadania pt,, Przyjaciółki” E. Barskiej w klasie trzeciej.

.

P1050277_SzP

P1050290_SzP

P1050286_SzP

.

Anita Zarówna

Komentarze