Jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnymi Polakami żyjącymi tutaj od 600 lat. Jesteśmy Tatarami, którzy wywalczyli sobie ojczyznę – mówi w dokumencie Dżenetta Bogdanowicz. 

Tatarzy osiedlali się w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XIV wieku  głównie w okolicach Wilna, Trok, Grodna i Kowna., a od XVII wieku także w Korone, gł. na Wołyniu i Podolu, a u schyłku wieku na Suwalszczyźnie. Nazywano ich Lipkami lub Muślimami. NazwaLipki pochodziła od tureckiej nazwy Litwy.

Po wojnie w granicach Polski pozostały 2 wsie tatarskie w dzisiejszymwojewództwie podlaskim- Bohoniki i Kruszyniany, ponadto Tatarzy żyją rozproszeni w Gdańsku, Białymstoku, czy w Warszawie.

Dokument przedstawia Tatarów, którzy żyją  w Polsce, pracują mają rodziny, żyją normalnie w naszym społeczeństwie. – Jeżeli nie mają wyraźnych cech antropologicznych to nie rozpoznany ich – mówi jeden z bohaterów filmu. Czy bycie Tatarem staje się modne? Czy coraz więcej ludzi przyznaje się do swoich korzeni czy raczej starają się o tym nie mówić? Zapraszamy do obejrzenia dokumentu o Lipkach XXI wieku.

Komentarze