Mogłoby się wydawać, że nauka posunęła się do przodu już na tyle, aby odkryć przed nami wszystkie tajemnice świata. Otóż niezupełnie. Przykładem mogą być kamienne kręgi w Odrach. Nie wiadomo do końca skąd się wzięły, a niektórzy zwiedzający twierdzą, że wypływa z nich dobra i zdrowa energia, dlatego odwiedzają rezerwat nawet parę razy w roku. Czemu zawdzięczają swoją sławę i czy rzeczywiście tkwi w nich dobroczynna moc, która może w jakiś sposób wpłynąć na człowieka? Przed państwem kamienne kręgi w Odrach – polskie Stonehenge.

Odry to wieś znajdująca się na terenie gminy Czersk, w powiacie chojnickim województwa Pomorskiego. Właśnie tu znajduje się słynny rezerwat kręgów kamiennych. Został utworzony w 1958 r. i obejmuje kompleks leśny o powierzchni ponad 16 ha, której znaczną część zajmują obiekty archeologiczne. Miejsce to było wielokrotnie badane archeologicznie, głownie pod kątem kosmologicznym. Podejrzewano, że kamienne kręgi znajdujące się na terenie rezerwatu mogły być dawnym obserwatorium astronomicznym lub świętym miejscem spotkań. W rezerwacie znajduje się 10 kamiennych kręgów i 29 kurhanów. Najmniejszy z kamiennych kręgów liczy sobie 15 m średnicy, największy natomiast 33 m. Kręgi są wyznaczone przez kamienie w ilości od 16 do 29 sztuk, które mierzą od 20 do 70 cm nad powierzchnią ziemi. 

Pierwszym polskim archeologiem, którego zainteresował temat kamiennych kręgów był prof. Józef Kostrzewski (odkrywca Biskupina). To dzięki niemu dziś wiemy, że obszar jest cmentarzyskiem z I w.n.e, a kamienne kręgi i kurhany grobami. Odkryto, że teren zamieszkiwały skandynawskie plemiona Gotów, które w I w.n.e przybyły na pomorze (prawdopodobnie w okolice ujścia Wisły) z południowej Szwecji. Nowo odkryty ląd Goci nazwali Gothiskandzą i osiedlili się na nim. Goci zamieszkiwali polskie tereny przez okres 130-150 lat. To oni pozostawili po sobie liczne kurhany, kamienne kręgi i tzw. płaskie cmentarzyska, na których chowali zmarłych i tam też wszystkie groby oznaczane były przez nich kamiennymi głazami, które miały pełnić funkcje nagrobków.

Na przełomie lat 80 i 90 XX w. ostatecznie potwierdzono, że obiekt był jedynie zamieszkiwany przez Gotów, jednak nie był przez nich stworzony. Nie udało się jednoznacznie stwierdzić kto i kiedy zbudował kamienne kręgi, choć wiadomo, że liczą sobie ponad 6 tys. lat i rzeczywiście mogły tworzyć dawne obserwatorium astronomiczne. Prawdopodobnie zamieszkujące ten teren na przestrzeni lat ludy po prostu wykorzystywały kręgi do własnych obrzędów i potrzeb.

Odwiedzający kamienne kręgi radiesteci i bioenergoterapeuci, twierdzą, że kamienie, podobnie jak inne tego typu obiekty, wydzielają silny rodzaj energii. Niekiedy słyszy się również o mocy uzdrawiającej bądź sile, która pozytywnie wpływa na umysł, sprzyja wyciszeniu, medytacji i poprawia zdrowie. 

Źródło: grafika google.

Źródło: grafika google.

Natalia Jędrzejczak

Komentarze