Perun_idol

Kategoria: Słowianie i rodzimowierstwo


Nadszedł czas, żeby się ZJEDNOCZYĆ, żeby działać WSPÓLNIE.

Nadszedł czas, żeby… DZIAŁAĆ.

Prastarym słowiańskim zwyczajem… ŚLIJMY więc WICI!

***

WSPÓLNIE zastanówmy się nad poniższą propozycją, przedyskutujmy ją, uradźmy, co robić. Niech każdy dobrze przemyśli, w jaki sposób mógłby wesprzeć tę inicjatywę – ktoś może włożyć w to swoją wiedzę, ktoś inny doświadczenie lub znajomość języków obcych, jeszcze ktoś inny środki pieniężne. Ale przede wszystkim włóżmy w to SERCE i naszego niezłomnego słowiańskiego DUCHA!

Komu Słowiańszczyzna i Matka Ziemia miłe, niech nie pozostaje bierny, niech nie udaje, że dokonywanych na nich zbrodni nie widzi!

***

PLAN DZIAŁANIA

1. Petycja do Władz Kościelnych w Polsce i Watykanie o powściągnięcie osób w łonie korporacji, które nie działają wcale w duchu tzw. ekumenizmu i dialogu.

2. Petycja do odpowiednich władz Państwa Polskiego, lokalnych i centralnych, o zapewnienie legalnie działającej Wierze Przyrodzonej Słowian – Polskim Rodzimowiercom, zgromadzonym w Związkach Wyznaniowych jak i wyznawcom niezrzeszonym w żadnych związkach, których zjazd zjednoczeniowy odbył się w tym roku, w sierpniu w Łodzi, zapewnienia możliwości wykonywania obrzędów publicznych NASZEJ WIARY w Świętych Miejscach Kultu Wiary Przyrodzonej Słowian w Polsce, w tym szczególnie na Ślęży, możliwości obchodzenia NASZYCH Świąt oraz ochrony Symboli Religijnych Wiary Przyrodzonej Słowian w całej Polsce, a szczególnie na Ślęży, która jest odwieczną Świętą Górą Wiary Przyrodzonej Słowian, ale przede wszystkim wspólną “własnością” Wszystkich Polaków i Słowian.

3. Zebranie funduszy na budowę Świętowita z Kamienia Góry Ślęży, który stanie na tej górze jako symbol Naszej Wiary, nie w formie gigantycznego, 30-stometrowego krzyża, który miałby neonowym blaskiem, oświetlać całą okolicę i być widzialnym z Wrocławia ZNAKIEM, lecz w formie pasującej do Góry kapliczki, w tym miejscu Góry w pobliżu jej szczytu, które wskaże właściwa instytucja Państwa Polskiego zajmująca się dbałością o Park Krajobrazowy na Ślęży.

4. Zebranie odpowiednich funduszy na ochronę Ślężańskiego Niedźwiadka – symbolu Wiary Słowian – który jest obecnie nieustannie bezczeszczony, i innych istniejących TAM SYMBOLI – W TYM SZCZEGÓLNYCH DRZEW KTÓRE CHCEMY UCZCIĆ I OCHRONIĆ . Założenie przy którymś z istniejących Związków Wyznaniowych Słowiańskich, Centrum Dokumentacji Wrogich działań przeciw Wierze Przyrody i Zapobiegania Wrogim Aktom, poprzez nagłaśnianie wszystkich takich zdarzeń.

_____________________

Proszę by wszyscy zainteresowani potraktowali tę propozycję jako Propozycję i wypowiedzieli się na ten temat. My jesteśmy ze swej strony gotowi przygotować tekst Petycji do Biskupa Wrocławskiego, do Papieża Franciszka, i petycje do Władz Państwa Polskiego (centralnych i lokalnych) – jako zaczyn tego działania. 
_____________________

Poland_mount_Sleza_-_ancient_cult_figureCzas bezkarnego zajmowania przestrzeni publicznej przez Jedno Wyznanie, czas rugowania z ziemi polskiej starożytnych znaków i symboli Słowian, znaków starożytnej tradycji i wierzeń, symboli Wiary Rodzimej Słowiańskiej, skończył się ostatecznie. Na takie działania nie ma i nie będzie naszego przyzwolenia. Nie pozwolimy by całą otaczającą nas Przyrodę oznakowano symbolicznie, opieczętowano, jako czyjąś wyłączną własność. Ta przestrzeń należy do wszystkich obywateli Polski.

Wszyscy powiedzieliśmy, mam nadzieję wystarczająco głośno, STOP cichemu wypieraniu z przestrzeni publicznej Rodzimej Wiary Słowian i jej symboli, STOP wypieraniu z przestrzeni publicznej symboli starożytnej tradycji słowiańskiej i polskiej, STOP bezkarnemu Zaśmiecaniu Krajobrazu i Niszczeniu Przyrody – Starych Drzew.

Nie wolno nam zmarnować tej szansy jaka się właśnie stworzyła – Nasze działania muszą zostać doprowadzone do końca – choćby przyszło do procesu w Strasbourgu, jeżeli władze w Polsce nie okażą zrozumienia, że Konstytucję Świata podpisaną przez Polskę już dawno temu, jeszcze za czasów PRL, zwaną Paktem Praw Człowieka i Obywatela, Polska powinna uszanować i zapewnić jej praktyczną realizację na swoim terytorium.
_____________________

Więcej (dużo więcej) w artykule

***

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co wydarzyło się w ostatnich dniach na Ślęży:

Oświadczenie zespołu redakcyjnego Kwartalnika Słowianić w sprawie usunięcia rzeźby Światowida z Domu Turysty PTTK na Ślęży:

„27.IX. 2010 r. w Domu Turysty PTTK na Ślęży umieszczono wierną replikę Światowida, którego oryginał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. W oparciu o pisemną umowę rzeźba pozostawała w Domu Turysty ponad 3 lata.
Obecnie – na skutek ciągłej presji psychicznej i gróźb miejscowego proboszcza Ryszarda Staszaka – kierowniczka placówki była zmuszona usunąć rzeźbę z przestrzeni publicznej.
To co zaszło na Ślęży jest działaniem rozbójniczym , które w żadnej mierze nie może być tolerowane!
Nie pozwalamy na to, by wrogie nam siły, które odcisnęły już swoje ponure piętno na naszych przodkach przeszkadzały nam teraz w sięganiu do naszych korzeni.
Pomrokę średniowiecza rozświetlimy jasnością naszych serc i umysłów. Zawsze tu byliśmy i zawsze będziemy. Mają Prawosławni swoją Grabarkę, mają Katolicy swój Watykan a świętym miejscem Słowian jest Ślęża!
My, Rodzina Słowiańska zjednoczona w Duchu, dajemy odpór zakusom ciemnych sił.”
Czesław Białczyński
Piotr Kudrycki
Joanna Maciejowska
Marek Wójtowicz

fot_G_Karnas_Swietowit_ze_Zbrucza_1„26.10. 2013
Istnieje potrzeba by w sposób zorganizowany doprowadzić do tego żeby sprawa została nagłośniona. Być może tym ludziom zdawało się, że usuną rzeźbę po cichu i nikt nie zaprotestuje. Sprawa nacisków psychicznych i zastraszania oraz przymiarek do usunięcia Świętowita ze Ślęży toczy się już od jakiegoś czasu. Działania proboszcza z Sulistrowic i jak sądzę osób z władz gminy/wsi Sulistrowice, które poddały naciskowi osobę dzierżawiącą Dom Turysty i które zażądały usunięcia rzeźby, są w sposób oczywisty bezprawne.
Mamy do czynienia z dręczeniem psychicznym, molestowaniem i mobbingiem, ze strony osób co do których osoba dzierżawiąca schronisko pozostaje w stosunku zależności. Dzierżawa jest dzierżawą i ktoś ten obiekt wydzierżawia, może zerwać umowę, a władze gminy mogą utrudnić życie przedsiębiorcy jakim jest dzierżawiący, na tysiąc sposobów – to stanowi zapewne, jak się domyślam, źródło i skuteczne narzędzie nacisku. C.B.”

Komentarze