Na Dolnym Śląsku można odnaleźć 15 ruin zamków i piastowskich grodów. Zamkowi w Oleśnicy daleko do ruiny. Już od wieków stoi na wzgórzu dumny i wyniosły. W 1312 roku na tym terenie powstało księstwo oleśnickie, a kilka lat później, na miejscu dawnej książęcej kasztelanii został zbudowany pierwszy murowany zamek.  Otoczony murem i fosą do dziś sprawia wrażenie groźnego i niedostępnego.

1.

Gród obronny Oleśnickich Piastów był opisywany już w 1292 roku. Aż do XIX wieku Zamek był siedzibą książąt oleśnickich. Dziś wspomina czasy swojej świetności, spoglądając z żalem na swoje piękne komnaty i dziedzińce.

5.

3.

Zamek kilka razy zmieniał swoich właścicieli, kilka razy był też przebudowywany. Jak dowiadujemy się z historycznych przewodników, ostatnim piastowskim księciem na zamku był Konrad X Biały, który zmarł w 1492 roku. W 1495 roku król czeski Władysław Jagiellończyk nadał księstwo Henrykowi I ziębickiemu, synowi Jerzego z Podjebradów. Na ten okres przypada okres świetności Zamku.

Dzisiaj w Zamku znajduje się siedziba Ochotniczych Hufców Pracy, odbywają się koncerty i spotkania. Choć nadal piękny i monumentalny brak w nim życia, ludzi, którzy doceniliby piękno renesansowych portali, krużganków.

2.

 

 Foto: Piotr Zarówny ( więcej zdjęć Piotra Zarównego znajdziesz tutaj)

Tekst: Katarzyna Zarówna

Komentarze