603720_82981270Chociaż wyrób wina był znany ludzkości od dawna, jak podaje Jan Cieślak w swojej książce Domowy wyrób win owocowych – miodów pitnych – wódek – likierów – cocktaili, wydanej w 1967 roku (strona 50), dopiero w XVIII i XIX wieku zdołano wyświetlić istotę procesu jego powstawania, zwanego „fermentacją alkoholową”; jest on podstawą wyrobu napojów alkoholowych, a więc wina, piwa i spirytusu.

Autor wyliczając na stronie 38 wspomnianej książki owoce nadające się do wyrobu wina, wymienia również śliwki. Jednak zaznacza, że: Wyrób wina śliwkowego jest uciążliwy, gdyż moszcz ze śliwek wyciska się bardzo źle (…). Na stronie 161 podkreśla natomiast, że: Najlepiej udają się ze śliwek ciężkie i mocne wina deserowe. Tradycja wyrobu wina ze śliwek w niektórych domach obecnego województwa zachodniopomorskiego związana jest z zapiskami ręcznymi pochodzącymi z 1946 roku. Podstawowy przepis na wino zapisany został przez w dniu 29 listopada 1946 roku na odwrocie rodzinnego zdjęcia. Napis wykonany jest pismem odręcznym, w języku ukraińskim. W luźnym tłumaczeniu na język polski napis brzmi: Dla pamięci mojego brata Trefona wino naszego taty, to: śliwki, cukier, woda. Dziewcząt tu jest tak dużo, że można wybierać.

Odręczny zapis powyższego przepisu na wino ze śliwek uzmysławia uważnemu czytelnikowi, jak ważne i silne są tradycje rodzinne – również te kulinarne. Jednak, żeby tradycje te przetrwały w polskich rodzinach, muszą być zapisywane i pieczołowicie pielęgnowane, o czym świadczy początek zdania Dla pamięci….

.

Opracował: JNG

Źródło: LINK

Komentarze