Od początku swojej działalności zespół odwiedził ok 50 państw na całym świecie. Na czyje zaproszenie odbywają się takie wyjazdy i dla kogo  są one przeznaczone, jak wyglądają?

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Stowarzyszenie to zrzesza zespoły z całego świata, jak również festiwale. Raz na kilka lat, nasz zespół zostaje wytypowany do udziału w festiwalu, odbywającym się pod auspicjami CIOFFu. Jednak większość wyjazdów na które zostajemy zapraszani, to te, które sami znajdujemy. W dobie powszechnie obecnego Internetu, wymaga to trochę czasu, ale nie jest niemożliwe. Najwięcej jednak zaproszeń udaje się otrzymać dzięki kontaktom, które nawiązujemy podczas wyjazdów.

Każdy festiwal jest inny. Jedne organizowane są przez instytucje państwowe i kierowane do mieszkańców. Bardzo często uczelnie wyższe podejmują się organizacji festiwalu, wtedy też głównymi odbiorcami są studenci. Coraz więcej organizacji pozarządowych w ramach swojej statutowej działalności zaprasza zespoły z całego świata by prezentowały swój rodzimy folklor.

Jeśli chodzi o przebieg samego festiwalu to również jest to bardzo zróżnicowane. Należy pamiętać, że ludzie w różnych zakątkach świata są różni. Mają inne  temperamenty, sposoby życia, kulturę. Dlatego też festiwal zorganizowany w Ameryce Południowej będzie znacząco inny od tego, który odbywa się np. w Chinach. Na ogół na każdym festiwalu odbywa się koncert otwarcia imprezy. Późniejszy plan  jest bardzo różny. Parady ulicami miast, koncerty edukacyjne, wspólna nauka tańców i zabaw, konferencje, spotkania. Prawie zawsze jednak znajdzie się chociaż chwila, żeby zwidzieć okolicę i poznać kraj w którym się przebywa.

.

Wielkopolanie

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

.

Jaki jest skład zespołu, ile osób bierze udział w występach? I czy każdy może dołączyć do „Wiekopolan”?

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” składa się obecnie z grupy studenckiej, zasadniczej i grupy old boyów. Łączne jest to liczba około 80 osób. Skład koncertowy ustalony jest każdorazowo w zależności od rodzaju, wielkości i długości koncertu. Oczywiście do udziału w koncercie wytypowani są  tancerze, których poziom techniczny i artystyczny pozwala na wykonanie danego układu. Dochodzi jeszcze kwestia dyspozycyjności tancerzy. Ponieważ w zespole tańczą ludzie, którzy na co dzień studiują czy pracują nie zawsze mogą być obecni na wszystkich koncertach. Członkami zespoły są przede wszystkim wychowankowie Dziecięcego Zespoły Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” i studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ale drzwi do zespołu otwarte są dla wszystkich, którzy pragnęliby rozpocząć swoją przygodę z tańcem i polską kulturą ludową.

..

Kto jest odpowiedzialny za to choreografie, stroje, repertuar zespołu?

Choreografie zespołu powstawały na przestrzeni lat, były tworzone przez różnych choreografów, folklorystów i nauczycieli tańca.  Wiele z nich stworzył wieloletni kierownik zespołu Henryk Maniecki, ale autorami innych są choreografowie i znawcy z konkretnych regionów Polski. Obecnie nad stroną artystyczną zespołu czuwa Leszek Rembowski, który przygotował dla zespołu wiele choreografii. Również kierownik Zespołu Piotr Kulka jest instruktorem tańca ludowego i kilka jego kompozycji na stałe znajduje się w repertuarze zespołu.

.

Czy istnieją jakieś tradycje lub zwyczaje ludowe zapomniane, które zespół kultywuje i przypomina?

wielkopolanie

Zespół to coś więcej nić formacja taneczna, to grupa ludzi, których łączy wspólna pasja.

Mnóstwo. Zespół prawie każdą swoją choreografię opartą ma na jakiejś tradycji lub zwyczaju. Podczas koncertu Jubileuszowego 50-lecia istnienia zespołu, odbył się premiera choreografii Piotra Kulki, tj. Poznański Podkoziołek, czyli tańce i zwyczaje dawnych wsi miasta Poznania z ostatniego dnia karnawału. W repertuarze są m.in. Zapusty z Zachodniej Wielkopolski, Święto Barburki na Śląsku, Werung na Spiszu.

 .

Młodzi ludzie bardzo często uciekają od tradycji, od źródeł. Jednak w zespołach ludowych inni młodzi ludzie wciąż kultywują polskie tradycje. Dlaczego ludowa kultura jest dla nich ważna? Skąd to zainteresowanie, bo w tych czasach to wciąż niesamowite!

Kultura ludowa jest ważna, bo jest nasza. Polskie tańce wcale się są proste, a ich prawidłowe wykonanie wymaga całkiem sporych umiejętności tanecznych. Dlatego też nie trzeba się ich wstydzić. Koncerty zespołu zawsze spotykają się z ogromnym uznaniem i aplauzem widzów, co cieszy wykonawców i daje siłę  do dalszej pracy.

Cotygodniowe próby sprawiają, ze członkowie zespołu są ze sobą bardzo zżyci, przyjaźnią się i spędzają ze sobą czas nawet poza zajęciami zespołu. Wielu z tancerzy są obecnie małżonkami, tworzą wspaniałe rodziny, a ich dzieci już zaczynają tańczyć w zespołach ludowych.  Zespół to coś więcej nić formacja taneczna, to grupa ludzi, których łączy wspólna pasja.

 .

Rozmawiała Katarzyna Zarówna

Komentarze