Z okazji 50-lecia Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i dziesiątej rocznicy rozpoczęcia działań na polu archeologii doświadczalnej w najmłodszym z jego oddziałów – Grodzisku Żmijowiska, wydano książkę w pełni poświęconą przeprowadzonym tam eksperymentom archeologicznym.

Na książkę składa się kilka artykułów opisujących wyniki działań eksperymentalnych, które przeprowadzono w ciągu ostatnich pięciu lat. „Znajdziecie tu Państwo zarówno rzeczowe, instruktażowe wręcz opisy odtwarzanych procesów i prostych, wydawałoby się, działań, jak i prezentacje skomplikowanych nieraz analiz i studiów. Ale taka jest właśnie archeologia doświadczalna! Łączy w sobie logikę i pragmatykę dociekań naukowych z emocjami towarzyszącymi empirycznej weryfikacji teoretycznych ustaleń, pozostawia miejsca na ogólne, często osobiste refleksje nad wizerunkiem egzystencji dawnych społeczności (…)” – pisze we wstępie DSF7421_1Paweł Lis, redaktor tomu.

Gród obronny powstał w Żmijowiskach pod koniec IX wieku, kiedy wznieśli go Słowianie w miejscu zwykłej osady. Założenie funkcjonowało do poł. X stulecia, kiedy zostało spalone, być może przez Rusinów – w książce można zapoznać się również z historią badań obiektu i jego długimi dziejami. Opisano też drogę wiodącą do realizacji współcześnie funkcjonującego ośrodka archeologii doświadczalnej.

Program archeologii doświadczalnej w Żmijowiskach realizuje zespół składający się z muzealników, naukowców, praktyków i znawców dawnych rzemiosł oraz pasjonatów. Jego pomysłodawcą jest archeolog Paweł Lis, który jest jednocześnie kierownikiem placówki. Co roku odbywają się tam Warsztaty Archeologii Doświadczalnej – pokłosiem jest również zawartość opublikowanej właśnie książki. W ich toku odtwarzane są średniowieczne techniki garncarskie, sposoby pozyskiwania żelaza w procesie dymarskim, rekonstrukcja pożywienia i technik kulinarnych wczesnośredniowiecznych Słowian oraz historyczne metody pozyskiwania dziegciu i smoły. Wykonano również specjalistyczne analizy substancji organicznych w naczyniach użytych w czasie eksperymentu odtwarzania pożywienia – procedury analiz można teraz zastosować w przypadku badań naczyń pradziejowych.

Wśród partnerów merytorycznych przedsięwzięć realizowanych w obrębie grodziska znaleźli się: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytut Archeologii UMCA w Lublinie i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Publikacja jest bogato ilustrowana barwnymi fotografiami, ukazującymi eksperymenty. Wszystkie artykuły posiadają résumé w języku angielskim. Książkę można kupić podczas Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, które będą się odbywać w Żmijowiskach w tym roku od 22 lipca do 2 sierpnia lub zamawiać drogą mailową pod adresem: archeologia@mnkd.pl

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze