Tradycja produkcji bułczanki jest typowa dla Wielkopolski, a zwłaszcza dla obszaru powiatu Grodzisk Wielkopolski. Bułczanka grodziska produkowana była na tym terenie już w drugiej połowie XX wieku.

Wpisana została na Listę Produktów Tradycyjnych

Charakterystyczna dla regionu Wielkopolski jest bułczanka Źródło: masarnia-miloslaw.pl

Na naszym portalu możecie przeczytać również o tym jak powstaje tradycyjna bułczanka. Początkowo wytwarzana była przez Zakłady Mięsne w Grodzisku Wlkp. Potwierdza to dokument z 1977 r. – katalog branżowych i zakładowych norm pracy w Zakładzie Produkcyjnym nr 3 w Grodzisku Wlkp. oraz oświadczenia byłych pracowników zatrudnionych w Zakładach Mięsnych w Grodzisku Wlkp., np. lekarza weterynarii zatrudnionego w latach 1985–1998.

Po zlikwidowaniu zakładu nie pozostała żadna dokumentacja technologiczna. Od byłych pracowników Zakładów Mięsnych udało się zebrać część dokumentacji świadczącej o ciągłości produkcji bułczanki grodziskiej. Małe firmy rodzinne w tym rejonie wytwarzają do dzisiaj bułczankę według tradycyjnej technologii. Wyroby poszczególnych producentów różnią się niewiele, głównie proporcjami w zawartości naturalnych przypraw, co zależy od indywidualnych upodobań wytwórców oraz oczekiwań odbiorów.

Skład surowcowy bułczanki grodziskiej, przyprawy oraz proces produkcyjny jest taki sam, jak dawniej. W dalszym ciągu utrzymuje się metodę tradycyjną wytwarzania i niezmieniony skład: mięso z głów wieprzowych, podgardla wieprzowe, skórki wieprzowe, mięso wieprzowe kl. IV, tłuszcz wieprzowy, bułka pszenna, krew wieprzowa oraz przyprawy. Produkcja bułczanki grodziskiej maleje w okresie letnim ze względu na charakterystykę wyrobu.

.

Opracowała: K.B

Źródło: LINK

Komentarze