Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 150 mln zł na badania dotyczące rolnictwa i leśnictwa oraz na rozwój technologii przyjaznych środowisku. Rozpoczął się pierwszy konkurs w ramach nowego programu BIOSTRATEG.

W programie „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG naukowcy i przedsiębiorcy zdobyć mogą leaf-295300_640finansowanie na projekty dotyczące m.in.: bezpieczeństwa żywności, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, adaptacji do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, leśnictwa czy przemysłu drzewnego.

Budżet pierwszego konkursu to 150 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

„Projekty finansowane w ramach programu BIOSTRATEG będą realizowane przez interdyscyplinarne zespoły badawcze łączące kompetencje wielu dziedzin nauki, dzięki czemu program da możliwość wypracowania kompleksowych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska” – mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR.

Celem programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w obszarach badawczych objętych programem oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez korzystających ze wsparcia NCBR naukowców. Realizacja programu daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

„Program BIOSTRATEG pozwoli zasadniczo przyśpieszyć rozwój nowych technologii w polskim rolnictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym. Przyniesie wiele innowacyjnych rozwiązań, które przy poszanowaniu środowiska naturalnego pozwolą zintensyfikować produkcję żywności i biosurowców bez uszczerbku dla ich wysokiej jakości” – podkreśla dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał tego roku. Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln zł.

.

PAP – Nauka w Polsce

Źródłowww.naukawpolsce.pap.pl 

Komentarze